1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Bistand til elever

Elev- lærling og mobbeombudet skal bistå elever i saker om rettigheter, plikter, skolemiljøet og elevmedvirking. Ombudet kan også bistå i enkeltsaker.

Som elev har du rettigheter og plikter

De videregående skolene i Akershus har plikt til å følge de lover og regler som gjelder, slik at du som elev får den opplæringen du har krav på.

Som elev ved en videregående skole i Akershus, plikter du blant annet til å følge ordensreglementet. Det er viktig at du leser igjennom reglene nøye.

Se også: Forskrift om ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler.

Opplæring og vurdering

Som elev har du rett til opplæring som er tilpasset dine behov. Du har også rett til vurdering av din kompetanse. Vurderingen skal være jevnlig og gi deg gode tilbakemeldinger og veiledning om hvordan du kan øke din kompetanse i faget. Du plikter å gjennomføre egenvurdering av din kompetanse. Formålet med egenvurderingen er å få deg til å reflektere over og bli mer bevisst om egen kompetanse.

Les mer om vurdering og læring i Akershusskolen.

Dersom du har behov for tilrettelagt undervisning (spesialundervisning) skal du etter reglene i Barnekonvensjonen gis mulighet til: - å uttale deg og bli hørt før det fattes vedtak.

Vedtaket skal

  • tydelig vise hva du mener
  • være til ditt beste
  • være tydelig på hvilken tilrettelegging du trenger

Ønsker du mer informasjon om spesialundervisning kan du kontakte pedagogisk-psykologisk tjeneste i din region.

Elevråd

Alle videregående skoler i Akershus skal jf. opplæringsloven § 11-5 ha elevråd, og skolene skal legge til rette for at elevrådsarbeidet skal bli så bra som mulig.

Les mer om elevråd

Klage på karakter

Du eller dine foresatte kan klage på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakterer i orden og atferd. Du kan også klage på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter.

Les mer om klage på karakter.

Ta kontakt med ombudet om du trenger hjelp.

Har du et problem?

Om du som elev er misfornøyd med forhold på skolen, oppfordrer ombudet og fylkeskommunen deg til å forsøke å løse problemet på lavest mulig nivå.

  • Snakk direkte med den læreren det gjelder
  • Be kontaktlærer eller avdelingsleder for faget om hjelp
  • Kontakt rektor

Om dette ikke hjelper kan du kontakte ombudet for råd, støtte og hjelp.

Når kan du kontakte ombudet?

Som elev kan kontakte ombudet for råd og veiledning om alt som har med din opplæringssituasjon å gjøre. Ombudet går ikke inn i en sak før den er forsøkt løst på lavere nivå.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet