1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Støtte til Spillverket - fra utenforskap til sosial innovasjon

Bærum kommune får 350 000 kroner til å gjennomføre full pilotering av prosjektet Spillverket i skoleåret 2018-2019. Spillverket er et tilbud for unge i alderen 16-24 som har interesse for dataspill, programmering og digitale medier.

Spillverket er et tilbud for unge i alderen 16-24 som har interesse for dataspill, programmering, digitale medier etc. Kandidatene er av begge kjønn, og kommer i stor grad fra videregående skoler. Spillverket skal gi dem relevant kompetanse som kan sette dem bedre i stand til å skape seg en arbeidsplass og delta i samfunnslivet.

Fylkesutvalget vedtok støtten til prosjektet 12. november.

 – Spillverket kan bidra til at unge kommer tilbake til skole eller inn i arbeidslivet. Et mål for kompetansepolitikken for Akershus er at unge utenfor arbeidslivet ikke forblir uutnyttede ressurser, sier Arne-Rune Gjelsvik, leder av hovedutvalg for kompetanse i Akershus fylkeskommune.

Stor interesse

Interesse for tiltaket har spredt seg i ungdomsmiljøene i Vestregionen og flere ungdommer og unge voksne har meldt interesse for prosjektet. Det er i dag venteliste for deltakelse og det kan bli aktuelt å ta inn flere kandidater allerede i testingen. Prosjektet er i dag samlokalisert med «Tanken» i Sandvika, som er et senter for kultur og musikkskaping for ungdom.

Prosjektet ledes av Alf Kristian Rasmussen Kåring, som er psykolog med spesialkompetanse på Gaming og spillutvikling, og prosjektassistent Eivind Almhjell.

– Ungdommene som kommer hit har så mye uformell kompetanse. Vi prøver å møte dem på deres interesse og glede for spill, sier Alf Kristian Rasmussen Kåring i en artikkel om saken i Budstikka.

– Resultatene har vært overraskende gode, ungdommene møter opp og det viser seg at de får til veldig mye på kort tid. Her er de både programmere og grafikere, de driver med lyd, manus og design. Alle har hver sin rolle når vi lager spill sammen, vi er helt avhengige av hverandre, sier Kåring i artikkelen.

Kan bli et permanent tilbud

På sikt er det mulig at «Spillverket» blir et permanent tilbud. Blant annet har FERD Sosiale Entreprenører, som Asker og Bærum har samarbeidsavtale med, vist stor interesse for prosjektet. Næringssjefene i Asker og Bærum kommune leder styringsgruppen for prosjektet.

– Dette er et spennende sosialt entreprenørskapsprosjekt hvor det er nødvendig både å samarbeide mellom kommuner og på tvers av etablerte fagdisipliner for få til gode løsninger. Spillverket har potensiale både til å gi god opplæring i spillproduksjon, og til å kunne levere produkter i det kommersielle markedet, sier Tore Gulli, næringssjef i Bærum kommune.

Prosjektet er godt forankret i begge kommuner. Andre samarbeidspartnere er NAV, Ung Kultur Asker (Kulturhuset), Oppfølgingstjenesten i Akershus, Karrieresenteret, ungdomsskoler og videregående skoler m.fl. Det jobbes for samarbeid med aktører fra det private næringslivet. Asker og Bærum har også initiert kontakt med næringsrådene i Vestregionen, Askershus og frivilligheten. Akershus fylkeskommune ved avdeling for videregående opplæring deltar i styringsgruppen for prosjektet. 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet