1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Hospiteringsordningen

Hospiteringsordningen er et tilbud til instruktører, faglige ledere og yrkesfaglærere for å kunne hospitere i en bedrift eller i skole. Dette er et ledd i satsningen på å gjøre yrkesopplæringen enda bedre.

Akershus fylkeskommune viderefører hospiteringsordningen skoleåret 2017-18 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Gjennom hospiteringsordningen kan instruktører og faglige ledere hospitere på en skole, mens yrkesfaglærere kan hospitere i en bedrift. I det første hospiteringsprosjektet ble det i Akershus arrangert hospitering innen bygg- og anleggsteknikk.   

 Foto: iStockphoto
Foto: iStockphoto

Tre ulike modeller for hospitering

Skolene kan velge mellom tre modeller:

  1. Lærer ut på hospitering i bedrift (3-5 dager)
  2. Instruktører/ faglig leder inn i skole (1-5 dager)
  3. Fellesfaglærer ut i bedrif, verksted/byggeplass, på egen skole eller annen skole (1-3 dager)

Hospitering for fellesfaglærere

I arbeidet med å yrkesrette fellesfagene har Akershus fylkeskommune også tildelt midler til skolene for å gjennomføre hospitering for fellesfaglærerne. Alle fellesfaglærere kan delta.

Dette er en forsøksordning for å gjøre opplæringen mer relevant for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Hospiteringen skal skje i samspill med programfaglærerne ved skolen og hvis mulig sammen med instruktør og faglig leder i bedrift.

Fellesfaglærerne som hospiterer vil bli knyttet til FYR-prosjektet og de fire knutepunktskolene. Det er ønskelig at de bidrar i arbeidet med å lage undervisningsopplegg og bransjebeskrivelser i fagene de hospiterer i.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet