1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Hospiteringsordningen

Hospiteringsordningen er et tilbud til instruktører, faglige ledere og yrkesfaglærere for å kunne hospitere i en bedrift eller i skole. Dette er et ledd i satsningen på å gjøre yrkesopplæringen enda bedre.

Akershus fylkeskommune viderefører hospiteringsordningen skoleåret 2017-18 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Gjennom hospiteringsordningen kan instruktører og faglige ledere hospitere på en skole, mens yrkesfaglærere kan hospitere i en bedrift. I det første hospiteringsprosjektet ble det i Akershus arrangert hospitering innen bygg- og anleggsteknikk.   

 Foto: iStockphoto
Foto: iStockphoto

Tre ulike modeller for hospitering

Skolene kan velge mellom tre modeller:

  1. Lærer ut på hospitering i bedrift (3-5 dager)
  2. Instruktører/ faglig leder inn i skole (1-5 dager)
  3. Fellesfaglærer ut i bedrif, verksted/byggeplass, på egen skole eller annen skole (1-3 dager)

Hospitering for fellesfaglærere

I arbeidet med å yrkesrette fellesfagene har Akershus fylkeskommune også tildelt midler til skolene for å gjennomføre hospitering for fellesfaglærerne. Alle fellesfaglærere kan delta.

Dette er en forsøksordning for å gjøre opplæringen mer relevant for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Hospiteringen skal skje i samspill med programfaglærerne ved skolen og hvis mulig sammen med instruktør og faglig leder i bedrift.

Fellesfaglærerne som hospiterer vil bli knyttet til FYR-prosjektet og de fire knutepunktskolene. Det er ønskelig at de bidrar i arbeidet med å lage undervisningsopplegg og bransjebeskrivelser i fagene de hospiterer i.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet