1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Yrkesfagløftet

Yrkesfagløftet har som mål å øke antall fagarbeidere og å møte arbeidslivets behov for kompetanse. Ved å spre kunnskap skal vi få flere som søker yrkesfag og flere som går over til læretid og tar fag-/svennebrev.

 Akershus fylkeskommune har satt i gang tiltak som kan deles inn i tre hovedgrupper.

Flere elever velger yrkesfag

Søkingen til yrkesfagene er positiv og de siste årene har den vært stabil. Samfunnet generelt og fylkeskommunen spesielt har et sterkt fokus på yrkesfagene. Oppmerksomhet og kunnskap om yrkesfagene øker hele tiden.

Veiledningssentrene  i hver region har det primære ansvaret for å jobbe med ungdomsskolene for informasjon om den vi­de­re­gående opplæringa. I deres informasjonsarbeid er kunnskap om yrkesfagene og mu­lig­he­te­ne ved å ta yrkesfag, prioritert. Ungdomsskoleelever i tiende trinn får tilbud om å hospitere på en videregående skole to dager.

Akershus fylkeskommune har satt igang flere tiltak for å spre kunnskap om yrkesfagene. Forskning viser at testing av yrker og gode rollemodeller, er tiltak som kan virke (Møl­ler og Vagle 2013). Derfor starter vi med blant annet sommerskole og rollemodellteam.

  • Sommerskole byggfag starter opp sommeren 2018. Ungdom fra niende trinn får tilbud om fire dagers sommerskole der de vil få en smakebit av byggfag. Det vil være bygging av gapahuk, muring av teglstein, snekring av verktøykasse og kjøring av anleggsmaskin.
  • Rollemodellteamet består av unge fagarbeidere/lærlinger som skal besøke ung­doms­skolene for å presentere sine yrker.  Rollemodellteamet skal også ha kjønnsfokus, og jenter i typiske guttefag og gutter i typiske jentefag vil bli med i teamet.
  • Kjønnsbalanse i yrkesfagene er et delmål i yrkesfagløftet.
  • Sosiale medier brukes til markedsføring av yrkesfagene. For eksempel: Drømmejobben på facebook og #mittyrkesfag på Instagram.
  • Skolekonkurranser er et bidrag for å øke interessen for yrkesfagene.
  • Yrkesfagenes år i 2018 er et nasjonalt tiltak for å synliggjøre aktiviteter som er knyttet til yrkesopplæring og arbeidslivet.

Yrkesfag er attraktivt og relevant og flere søker læreplass

For at elevene skal søke læreplass er det viktig at elevene kjenner til muligheten med fagbrev, at de vet at de kan få læreplass, at de kjenner til de yrkene de kan søke læreplass i, og at bedrif­te­ne er attraktive.

Den beste kanalen for å få elever til å bli kjent med yrkene og søke læreplass, er faget yr­kes­fag­lig fordypning (YFF).

Her blir elevene kjent med faget gjennom utplassering i be­drift, en til to dager per uke. Når elevene mestrer oppgavene og trives, er det større sann­syn­lig­het for at de søker læreplass etter Vg2.

For å sikre attraktiv og relevant opplæring, er det etablert fagråd. Fagrådene skal være en møtearena der kvaliteten i dagens vi­deregående opplæring i yrkesfag er diskusjonstema. En møtearena for å drøfte og utvikle gode og relevante tiltak for å forbedre kvaliteten i opplæringen.

I fagrådene sitter det repre­sen­tan­ter fra lærlinger, elever, skoler, bedrifter, skoleeier og prøvenemnder. Muligheten til å påvirke kvaliteten på opplæringa er en viktig oppgave for fagrådene.

Opplæring i bedrift skal ha høy kvalitet

Akershus fylkeskommune har utviklet kvalitetsplakaten for opplæring i bedrift, kjennetegn på god praksis og kva­litet i opplæringa. Kvalitetsplakaten skal bidra til å gi en best mulig opplæring til lærlingene og lærekandidatene. Målgruppen for kvalitetsplakaten er skoler og bedrifter i Akershus. Kvalitetsplakaten har to hovedområder: lærlingens kom­pe­tanse og opplæringa.

For å kvalitetssikre opplæringa i bedrift brukes Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftsunder­sø­kelsen som ett av flere datagrunnlag. Det er Utdanningsdirektoratet som gjennomfører undersøkelsene. Resultatene fra Lærlingundersøkelsen publiseres på Utanningsdirektoratets sin side, skoleporten.no. Den brukes aktivt av fylkeskommunen ved besøk hos opplærings­kon­tor, på instruktørkurs og i det daglige arbeidet med oppfølging av læreforhold.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet