1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) skal gi elevene mulighet til å veksle mellom læringsarenaer slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. Fylkeskommunen har utarbeidet egne retningslinjer som gir føringer for hvordan faget skal praktiseres i akershusskolen.

1. august 2016 ble den tidligere forskriften Prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2 yrkesfaglige utdanningsprogram (PTF) erstattet med den nye Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF).

Formålet med yrkesfaglig fordypning er å gi elevene mulighet til å veksle mellom læringsarenaer slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. Den nye forskriften framhever at elevene skal få anledning til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner og til å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter.

Samarbeid med bedrifter

Forskriften tydeliggjør også bedriftenes betydning i læringsarbeidet ved at bedriften er gitt en oppgave i å bidra til å utarbeide lokale læreplaner.

Skolen skal ta initiativ til samarbeid med bedriften om å utarbeide lokale læreplaner og til å samarbeide om vurdering. Forskriften gjør det likevel klart at det er skolen som har det overordnete ansvaret, både i læreplanarbeidet og i vurderingsarbeidet.

En introduksjon til arbeidslivet og forberedelse til læreplass

Opplæringen i faget skal være relevant for elevenes framtidige yrkesutøvelse og bidra til å introdusere dem for arbeidslivet. Dette skal oppnås både ved å gi dem opplæring på andre læringsarenaer enn skolen, og ved at regionalt og lokalt arbeidsliv får mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov.

Fordypning i fellesfag og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer

Yrkesfaglig fordypning kan også gi elevene mulighet til å ta fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer og fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Retningslinjer for YFF i akershusskolen

Akershus fylkeskommune har utarbeidet nye retningslinjer for yrkesfaglig fordypning (YFF), som erstatter de gamle i heftet Prosjekt til fordypning fra 2012.

De nye retningslinjene skal bidra til at skolene bruker faget aktivt til å legge grunnlag for elevenes videre opplæring i bedrift som lærlinger eller lærekandidater. Retningslinjene legger også stor vekt på samarbeid både mellom skolen og lokale bedrifter og mellom skolene.

Last ned:

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning i Akershus (2017)

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet