1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) skal gi elevene mulighet til å veksle mellom læringsarenaer slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. Fylkeskommunen har utarbeidet egne retningslinjer som gir føringer for hvordan faget skal praktiseres i akershusskolen.

1. august 2016 ble den tidligere forskriften Prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2 yrkesfaglige utdanningsprogram (PTF) erstattet med den nye Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF).

Formålet med yrkesfaglig fordypning er å gi elevene mulighet til å veksle mellom læringsarenaer slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. Den nye forskriften framhever at elevene skal få anledning til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner og til å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter.

Samarbeid med bedrifter

Forskriften tydeliggjør også bedriftenes betydning i læringsarbeidet ved at bedriften er gitt en oppgave i å bidra til å utarbeide lokale læreplaner.

Skolen skal ta initiativ til samarbeid med bedriften om å utarbeide lokale læreplaner og til å samarbeide om vurdering. Forskriften gjør det likevel klart at det er skolen som har det overordnete ansvaret, både i læreplanarbeidet og i vurderingsarbeidet.

En introduksjon til arbeidslivet og forberedelse til læreplass

Opplæringen i faget skal være relevant for elevenes framtidige yrkesutøvelse og bidra til å introdusere dem for arbeidslivet. Dette skal oppnås både ved å gi dem opplæring på andre læringsarenaer enn skolen, og ved at regionalt og lokalt arbeidsliv får mulighet til å definere innholdet i opplæringen i tråd med lokale kompetansebehov.

Fordypning i fellesfag og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer

Yrkesfaglig fordypning kan også gi elevene mulighet til å ta fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer og fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Retningslinjer for YFF i akershusskolen

Akershus fylkeskommune har utarbeidet nye retningslinjer for yrkesfaglig fordypning (YFF), som erstatter de gamle i heftet Prosjekt til fordypning fra 2012.

De nye retningslinjene skal bidra til at skolene bruker faget aktivt til å legge grunnlag for elevenes videre opplæring i bedrift som lærlinger eller lærekandidater. Retningslinjene legger også stor vekt på samarbeid både mellom skolen og lokale bedrifter og mellom skolene.

Last ned:

Retningslinjer for yrkesfaglig fordypning i Akershus (2017)

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet