1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Arenaer for samarbeid med kommunene

98 prosent av elevene som går ut av 10. klasse begynner på videregående skole påfølgende høst. Akershus fylkeskommune samarbeider med kommunene i Akershus om å gjøre overgangen best mulig.

Systematisk samarbeid med kommunene skal bidra til et mest mulig sammenhengende 13-årig opplæringsløp for den enkelte ungdom i Akershus.

Kvalitetsforum

Høsten 2011 ble det opprettet fem kvalitetsforum i Akershus: Øvre Romerike, Nedre Romerike, Østre Romerike, Follo og Asker-Bærum. Hvert kvalitetsforum er sammensatt av rektorene fra de videregående skolene og de skoleansvarlige lederne i kommunene. 

Arbeidet i det enkelte kvalitetsforum skjer på bakgrunn av signaler som kommer fra Samordningsmøtet. Her møter de 22 kommunene i Akershus samt fylkesdirektøren for videregående opplæring. Felles innsatsområder er:

  1. IKO-modellen. Hvordan få til en felles tilnærming til IKO-modellen i Akershus/i hvert Kvalitetsforum?
  2. Erfaringsutveksling og kompetanseheving i Ny GIV-metodikken/"Standard for ledelse av den gode økta". Samarbeid på tvers av skoleslagene.
  3. Tallmaterialet som utgangspunkt for skoleutvikling. Hvordan kan vi bruke det tallmaterialet vi har per i dag? Hva ønsker kvalitetsforaene av ytterligere data? Ikke minst er tilbakemeldinger til kommunene om hvordan elevene deres klarer seg i videregående opplæring når det gjelder fullført og bestått et viktig kunnskapsgrunnlag for videre kvalitetsutvikling.

Ungdomstrinn i utvikling

Betydningen av et mest mulig sammenhengende 13-årig løp er også begrunnelsen for hvordan den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling er organisert i Akershus. Hovedmålet er å realisere en mer tilpasset, praktisk og relevant opplæring på ungdomstrinnet gjennom skolebasert kompetanseutvikling som et hovedvirkemiddel.

I hvert fylke er det ansatt utviklingsveiledere som skal bistå de kommunale skoleeierne med denne satsingen. I Akershus har utviklingsveilederne kontorplass i fylkeskommunens lokaler nettopp for å sikre helhet og sammenheng i akershusskolen.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet