1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kompetanseutvikling

Akershus fylkeskommune satser betydelig på egne kompetansehevingstiltak, og har blant annet skolert ca. 2000 lærere i metodikk knyttet til de grunnleggende ferdighetene skriving, lesing og regning. Tilbakemeldingene på tilbudene som gis er gjennomgående svært gode.

“Mellomlederopplæringen har vært bra og veldig etterlengtet. Jeg er fornøyd!”

— Deltaker på mellomlederopplæringen

 Foto: iStockphoto
Foto: iStockphoto

Kompetanseutvikling i regi av skoleeier er et viktig og målrettet virkemiddel i profesjonaliseringen av Den gode akershusskolen. Forskning viser at kompetanseutvikling har størst effekt når den er praksisnær, dvs. har høy og umiddelbar overføringsverdi til det pedagogiske arbeidet som utøves i leder- og lærerrollen. Arenaer for læring og kollektive refleksjoner på arbeidsplassen er også en nøkkel til profesjonalisering.

Kompetanseutvikling i regi av Akershus fylkeskommune som skoleeier omfatter lærere, rådgivere, instruktører, prøvenemndsmedlemmer og skole- og virksomhetsledere.

“Virkelig gode forelesere. Praktisk og engasjerende. Gir meg lyst til å prøve ut nye ting i klassen.”

— Deltaker på kurs i metodikk i grunnleggende lese- og skriveferdigheter

Pågående kompetansehevingstiltak er:

  • Kompetanseutvikling av alle mellomledere med et pedagogisk oppfølgingsansvar. Dette omfatter om lag 280 personer. Opplæringen skjer i samarbeid med ekstern tilbyder. Det legges vekt på pedagogisk ledelse, hvor hovedtemaer er etablering av læringsfellesskap ved skolene, og hvordan mellomlederne skal bli gode til å veilede lærerne til å forbedre sin undervisningspraksis. 
  • Kurs i grunnleggende ferdigheter og læringsledelse for lærere i både grunnskolen og videregående skole.
  • Videreutdanning av lærere gjennom Kompetanse for kvalitet. 
  • Skolebasert kompetanseutvikling, hvor enkeltskoler/samarbeidende skoler er involvert i diverse prosjekter hvor eksterne forskningsmiljøer bidrar med prosesstøtte.
  • FYR-skolering 
  • Hospitering
  • Fagnettverk
  • Veiledning av nye lærere (Mentorordningen)

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet