1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kompetanseutvikling

Akershus fylkeskommune satser betydelig på egne kompetansehevingstiltak, og har blant annet skolert ca. 2000 lærere i metodikk knyttet til de grunnleggende ferdighetene skriving, lesing og regning. Tilbakemeldingene på tilbudene som gis er gjennomgående svært gode.

“Mellomlederopplæringen har vært bra og veldig etterlengtet. Jeg er fornøyd!”

— Deltaker på mellomlederopplæringen

 Foto: iStockphoto
Foto: iStockphoto

Kompetanseutvikling i regi av skoleeier er et viktig og målrettet virkemiddel i profesjonaliseringen av Den gode akershusskolen. Forskning viser at kompetanseutvikling har størst effekt når den er praksisnær, dvs. har høy og umiddelbar overføringsverdi til det pedagogiske arbeidet som utøves i leder- og lærerrollen. Arenaer for læring og kollektive refleksjoner på arbeidsplassen er også en nøkkel til profesjonalisering.

Kompetanseutvikling i regi av Akershus fylkeskommune som skoleeier omfatter lærere, rådgivere, instruktører, prøvenemndsmedlemmer og skole- og virksomhetsledere.

“Virkelig gode forelesere. Praktisk og engasjerende. Gir meg lyst til å prøve ut nye ting i klassen.”

— Deltaker på kurs i metodikk i grunnleggende lese- og skriveferdigheter

Pågående kompetansehevingstiltak er:

  • Kompetanseutvikling av alle mellomledere med et pedagogisk oppfølgingsansvar. Dette omfatter om lag 280 personer. Opplæringen skjer i samarbeid med ekstern tilbyder. Det legges vekt på pedagogisk ledelse, hvor hovedtemaer er etablering av læringsfellesskap ved skolene, og hvordan mellomlederne skal bli gode til å veilede lærerne til å forbedre sin undervisningspraksis. 
  • Kurs i grunnleggende ferdigheter og læringsledelse for lærere i både grunnskolen og videregående skole.
  • Videreutdanning av lærere gjennom Kompetanse for kvalitet. 
  • Skolebasert kompetanseutvikling, hvor enkeltskoler/samarbeidende skoler er involvert i diverse prosjekter hvor eksterne forskningsmiljøer bidrar med prosesstøtte.
  • FYR-skolering 
  • Hospitering
  • Fagnettverk
  • Veiledning av nye lærere (Mentorordningen)

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet