1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

IKO-modellen

Hovedmålet med IKO-modellen er å systematisere innsatsen over elever som står i fare for å falle fra videregående opplæring. Alle videregående skoler i Akershus skal bruke modellen. 

Erfaringene med bruk av IKO-modellen er positive. Det er også et mål at alle ungdomsskolene i Akershus bruker modellen. Hovedtrekkene i IKO kan beskrives slik (Identifisering Kartlegging Oppfølging):  

Identifisering 

Identifisering av elever med mangelfullt utbytte av ordinær oppfølging:

  • Grenseverdier for karakterer i fagene (1 og/eller ikke vurderingsgrunnlag) eller høyt fravær/spesielle mønstre i fraværet
  • Svake grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning
  • Urealistiske studie-/yrkesvalg
  • Melding om mistrivsel

Kartlegging 

Kartlegging av årsakene til elevens utfordringer gjennom samtaler utført av kontaktlærer. Etter endt kartlegging skal det foreligge en plan for hva slags oppfølging eleven skal ha, hvem som har ansvaret for den og varigheten av tiltaket.

Oppfølging 

Oppfølging som er skreddersydd de utfordringene som samtalen har avdekket. Målet er at tiltaket gjør at eleven kan gå tilbake til ordinær opplæring igjen. Noen elever har ikke forutsetninger for å fullføre og bestå fulle løp etter Kunnskapsløftet. De vil få en oppfølging i form av spesialundervisning.

For en mer inngående innføring i IKO-modellen og forutsetningene for at skolene lykkes i IKO-arbeidet, se veiledningsheftet.

IKO i andre fylker 

IKO-modellen testes nå også ut ved 20 utvalgte skoler i fylkene Aust-Agder, Hedmark, Oppland og Trøndelag. En forskergruppe fra OsloMet skal belyse hvilken effekt IKO-modellen faktisk har på fullført og bestått. Dette blir sammenliknet med skoler i de samme fylkene som ikke anvender IKO-modellen. Akershus fylkeskommune har rollen som mentor og veileder for de andre fylkene. Forskningsprosjektet avsluttes i 2019 og er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

 

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet