1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Den gode akershusopplæringen

Elever, lærlinger og lærekandidater i Akershus skal daglig oppleve en opplæring som gir dem mulighet til å realisere sine evner. De skal utfordres, inspireres og motiveres til å sette ambisiøse mål for egen læring og utvikling. Alle skal oppleve å bli løftet faglig og menneskelig og bli møtt med høye forventninger.

Akershus fylkeskommune er landets største skoleeier innen videregående opplæring med over 23 000 elever, 2500 lærlinger og nær 4000 ansatte. Vår posisjon forplikter oss til å være nasjonalt ledende innenfor videregående opplæring.

Strategiske mål for opplæring

Opplæringen i Akershus fylkeskommune har tre strategiske hovedmål:

  1. Flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift
  2. Akershusopplæringen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer
  3. Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser

Les mer om målene i Plan for videregående opplæring (pdf).

Høy gjennomføringsgrad

Skoleåret 2017-18 fullførte og bestod 86,7 prosent av elevene og lærlingene i Akershus. Dette er betydelig over landssnittet. Vi er gode, men kan og ønsker å bli bedre. Fremdeles er det for mange elever som av ulike grunner ikke fullfører og består.

Se flere tall i tilstandsrapport for den videregående opplæringen i Akershus.

Satsinger

Gjennom satsingene på Den gode akershusskolen og Yrkesfagløftet skal Akershus fylkeskommune styrke arbeidet med å gi elever, lærlinger og lærekandidater en kompetanse for framtiden.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet