1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kvalitetsplakat for opplæring i bedrift

Hva innebærer god opplæring i bedrift? Akershus fylkeskommune har i samarbeid med bedrifter og lærlinger utarbeidet en kvalitetsplakat om kjennetegn på god opplæring i bedrift.

Kvalitetsplakaten skal bidra til å gi en best mulig opplæring til lærlingene og lærekandidatene. Kvalitetsplakaten er utarbeidet til bruk både for skolene og bedriftene i Akershus.

-Elevenes arbeid med kvalitetsplakaten i Yrkesfaglig fordypningen skal gjøre dem bedre forberedt til læretiden, og lette overgangen mellom skole og bedrift, sier John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring.

Brukes av skolen og bedriften

Hensikten er at lærebedriftene skal bruke plakaten sammen med lærlingene for å bli enige om forbedringsområder. I tillegg bør hver enkelt faglig leder og instruktør bruke kvalitetsplakaten og stille spørsmålene:

  • Hvordan er opplæringen hos oss i forhold til dette kjennetegnet?
  • Hvordan kan vi eventuelt bli bedre?

Kvalitetsplakaten skal også introduseres i skolen, som et verktøy for elever og lærere i faget yrkesfaglig fordypning (YFF). Kjennetegnene på kvalitet viser hva elevene skal strekke seg mot på veien inn i læretiden og vil bidra til å lette overgangen mellom skole og bedrift.

Kvalitetsplakaten har to hovedområder: lærlingens kompetanse og opplæringen. Hvert hovedområde er delt opp i kvalitetsområder med tilhørende kjennetegn på kvalitet. Kjennetegnene skal være et grunnlag for forbedringsarbeid, og er utformet slik at det er rom for lokal tolkning og konkretisering. Fagrådene i Akershus fylkeskommune har kvalitetssikret plakaten.

De videregående skolene i Akershus vil få tilsendt eksemplarer av plakaten. 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet