1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Ny GIV

Ny GIV er en nasjonal dugnad for å få flere ungdommer til å gjennomføre og bestå videregående opplæring. Prosjektet startet i 2010 og skal vare ut skoleåret 2015-2016.

Det overordnede målet er å øke gjennomføringsgraden i videregående oppæring med seks prosentpoeng på nasjonalt nivå. Prosjektet består av tre deler:

  • Oppfølgingsprosjektet: Målet for prosjektet er å få ungdom som har avbrutt opplæringen tilbake til opplæring eller inn i arbeid gjennom å bedre samarbeidet mellom den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten, fagopplæringen, kommunene og de lokale NAV-kontorene. 
  • Overgangsprosjektet: Prosjektet skal etablere et permanent og systematisk samarbeid mellom kommunene og de videregående skolene for å sikre tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer å ikke mestre videregående opplæring. Du kan lese mer om prosjektet på overgangsprosjektets egen blogg.
  • Gjennomføringsbarometeret: Det utvikles et felles nasjonalt statistikkgrunnlag og indikatorer for å måle effekten av Ny GIV.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet