1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Regionalt innovasjonsprogram

Regionalt innovasjonsprogram er Oslo kommune og Akershus fylkeskommunes felles næringspolitiske virkemiddel og tilskuddsordning for regionale innovasjonsprosjekter. Det lyses ut midler gjennom programmet hver høst.

Regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus skal bidra til bedre den internasjonale konkurransekraften blant kunnskapsintensive bedrifter i hovedstadsregionen. Gjennom å støtte innovasjonssystemet og samhandling mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlig sektor skal programmet bidra til økt innovasjon og arbeidsplassutvikling i Oslo og Akershus.

Prioriterte områder

Gjennom programmet lyses det årlig ut midler til prosjekter som bidrar til å løse de viktigste næringspolitiske målsettingene for Oslo og Akershus. Målene er gitt gjennom Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus frem mot 2025.

Programmet lyses ut innenfor fem prioriterte områder:

  • Klynge- og nettverksutvikling: Prosjekter med mål om å styrke kompetanseoverføring og innovasjon innad og på tvers av klynger og næringsnettverk, samt at internasjonalisering er sentralt i alle klynge- og nettverksinitiativ
  • Entreprenørskap og vekstbedrifter: Prosjekter med mål om å styrke innsatset for etablering av nye bedrifter med vekstmuligheter i et internasjonalt marked
  • Leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon: Prosjekter med mål om å utvikle  flere og bedre metoder og møteplasser mellom offentlige innkjøpere og leverandørmarkedet, fra behovsidentifisering, via utvikling og til kommersialisering av produkter og tjeneste.
  • Tidligfase finansiering: Prosjekter med mål om å bedre tilgangen på risikovillig kapital for nye kunnskapsbedrifter i tidligfase
  • Kommersialisering av forskningsresultater: Prosjekter med mål om å utvikle bedre nettverk mellom forskningsmiljøene og bedrifter og at kommersialisering av forskningsresultater resulterer i nye bedrifter.

Utlysning hver høst

Programmet lyses ut årlig med søknadsfrist på høsten. Det er utviklet egne retningslinjer for programmet med vurderingskriterier, krav til søknad, med mer. Neste søknadsmulighet er i tidsrommet 15. oktober til 15. november 2019.

Fra 1.1.2020 slås Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommune sammen til Viken fylkeskommune. Utlysningen vil skje i regi av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, men vedtak vil bli fattet av Viken fylkeskommune og Oslo kommune.  

Les mer om utlysningen her.

Oppfordrer til internasjonalt samarbeid

Regional innovasjonsprogram har sammenfallende mål med EU-programmer som Horisont 2020 og INTERREG. Aktører som vurderer å søke Regionalt innovasjonsprogram bes vurdere muligheten  som ligger i internasjonalt samarbeid.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet