1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Samarbeidsarenaer for innovasjon i Oslo og Akershus

Møteplasser er viktig for å styrke samspillet om regional innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus. Fylkeskommunen har jevnlig dialog med aktører fra innovasjonssystemet i utviklingsarbeidet.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune skal involvere aktører fra regionens innovasjonssystemet i gjennomføringen av planen og for å få til en samordnet satsing og bruk av samfunnets virkemidler.

Partnerskapsarena for innovasjon er et årlig felles arrangement for dialog og forankring av arbeidet med innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus. Aktørene som deltar kommer fra næringslivet, akademia, innovasjonsmiljøer og det offentlige.

Andre viktige møteplasser i arbeidet med regional plan for innovasjon er:

Kommunenettverket for næring samler byregion-kommunene i Akershus (Asker, Bærum, Lørenskog, Ullensaker, Skedsmo, Oppegård, Ski, Ås), Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Nettverket skal stimulere til økt samarbeid mellom kommunene, næringslivet og kunnskapsmiljøene i Oslo og Akershus, for realisering av regional plan.

Innsatsgrupper med innovasjonsaktørene for å få fram et omforent bilde av regionens utfordringer og råd om hvordan regionens knappe ressurser bør prioriteres. De bidrar dessuten til å øke samarbeidet i og mellom interessentene innenfor innsatsområdene og forankrer arbeidet i sine nettverk.

Det regionale partnerskapet som består av Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Partene har inngått en samarbeidsavtale for å gjennomføre regional plan, og koble innsats og virkemidler slik at dette samlet sett skaper størst mulig verdi for Oslo og Akershus og understøtte regionenes muligheter og utviklingspotensial. Avtalen ble første gang signert i 2016 og gjennomgås årlig.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet