1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Samarbeid om innovasjon

Fylkeskommunens har et strategisk ansvar for samarbeid om næringsutvikling og innovasjon i Akershus og Oslo. Målsettingen er å legge til rette for utvikling og styrking av regionens internasjonale konkurranseevne.

Fylkeskommunen har en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver for samarbeid mellom aktører og bidrar aktivt til å etablere og styrke arenaer og nettverk for samhandling. Ressursene på sektoren blir disponert til prosjekter og tiltak som gjennomføres i samarbeid med kommuner, regionale kunnskapsmiljøer, bedriftsnettverk  og andre aktører innen offentlig og privat sektor. En stor del av prosjektene blir gjennomført i samarbeid med Oslo kommune.

Arbeidet organiseres innenfor rammene av Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus frem mot 2025. Det utarbeides årlige handlingsprogram for arbeidet.

Samarbeid om gjennomføring

Fylkeskommunen samarbeider med innovasjonsaktører, næringsliv, andre offentlige myndigheter, klynger og nettverk, kunnskaps- og innovasjonsaktører. Hensikten er også å styrke samspillet om regional innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus. Aktørene møtes til ulike samarbeidssarenaer og involveres i utviklingen og gjennomføringen av handlingsprogram til den regionale planen.

Sammen med Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva og Oslo kommune har Akershus fylkeskommune  utarbeidet en regional samarbeidsavtale. Samarbeidet skal bidra til utviklingen av de regionale innovasjonssystemene i Oslo og Akershus. og kobling opp mot nasjonale og internasjonale program og virkemidler. Ved å se virkemidlene i sammenheng er målet å skape størst mulig verdi for Oslo og Akershus.

Fylkeskommunens rolle innenfor regional næringsutvikling er de siste årene styrket gjennom eierskap i Innovasjon Norge og etableringen av regionale forskingsfond, der Akershus samarbeider med Oslo kommune om fondsregion Hovedstaden.

Tilskudd til næringsutvikling

Fylkeskommunen forvalter en rekke tilskuddsordninger for regional innovasjon og næringsutvikling. Støtte til enkeltbedrifter forvaltes imidlertid av Innovasjon Norge. Her kan eksisterende og nye bedrifter få støtte fra i form av tilskudd, lån og veiledning til ulike typer prosjekter og tiltak i bedriften. 

Økonomiske rammer for arbeidet med næringsutvikling fastsettes årlig av fylkestinget gjennom økonomiplan for Akershus fylkeskommune.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet