1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Reiselivsstrategi 2015-2019

Akershus fylkeskommunes reiselivsstrategi har som visjon at Akershus skal være et attraktivt besøksmål innen natur- og kulturbasert reiseliv, både for regionens egne innbyggere og for tilreisende.

Strategien går fra 2015-2019 og ble vedtatt av fylkestinget i 2015. Hovedmålet er å få flere gjester til reiselivet i Akershus som grunnlag for økonomisk levedyktige bedrifter og kulturaktører. Dette skal skje gjennom forsterket markedsføring og økt samarbeid i næringen.

Reiselivsstrategien har følgende innsatsområder:

  • Felles markedsføring av reiselivet i Akershus gjennom områdemarkedsføring og utvikling av en tydelig felles profil.
  • Forsterket distribusjon av reiselivsprodukter gjennom nettbaserte løsninger.
  • Stimulering til samarbeid mellom aktørene gjennom å tilrettelegge for fellesarenaer og fellesprosjekter.
  • Produktutvikling gjennom å utvikle temakonsepter, eksempelvis innen mat, natur- og kulturbaserte opplevelser.
  • Videreutvikle og støtte eksisterende samarbeidsprosjekter som har gitt gode resultater. Her under samarbeidsprosjekter som bidrar til internasjonal markedsføring og flere utenlandske besøkende i Akershus.

Akershus fylkeskommune disponerer rundt 70% av tilgjengelige ressurser til å øke markedstilgangen for reiselivsproduktene i Akershus, og 30% benyttes til produktutvikling. Produktutvikling innebærer både utvikling av nye produkter, forbedring av eksisterende produkter og presentasjon av eksisterende produkter.

De prioriterte målgruppene for reiselivet i Akershus er norske ferie- og fritidsreisende, samt norske kurs- og konferansearrangører. I tillegg kommer prioriterte internasjonale markeder.

Reiselivstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet