1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Reiseliv

Akershus har gode forutsetninger for utvikling av attraktive besøksmål og et reiseliv med økonomisk levedyktige bedrifter og kulturaktører. Forsterket markedsføring og samarbeid er viktige byggeklosser i utviklingen.

I Akershus har vi gode forutsetninger for utvikling av et attraktivt reiseliv med nye attraksjoner og reiselivskonsepter. Hovedflyplassen på Gardermoen og gode tog- og busstilbud inn og ut av Oslo er særlig viktig for hotellnæringen i fylket som baserer seg på forretningsreise - og konferansemarkedet til regionen.

Reiselivsnæringen i Akershus står for 15% av den totale verdiskapingen innen reiselivet i Norge noe som tilsvarer MRD 10,8. Næringen sysselsatte i 2013 drøyt 12.200 personer. Reiselivet er også en viktig integreringsnæring der rundt 35% av de sysselsatte er førstegenerasjons innvandrere. I tillegg er reiselivet en næring som ofte gir yngre arbeidstagere med lav utdanning en mulighet.

Akershus er et av landets største hotellfylke. Kurs- og konferansevirksomhet utgjorde i 2015 nær 25 % av de totale overnattingene ved fylkets hoteller. Den internasjonale andelen av overnattinger ligger på 25% og da med besøkende fra Sverige, Kina og Storbritannia på topp.

Fylkeskommunens rolle innen reiseliv er først og fremst knyttet til overordnet reiselivsplanlegging, og gjennom å legge premisser for utvikling og satsing på infrastrukturtiltak. Fylkeskommunen skal også stimulere til samarbeid på tvers av regioner og fylker og være en pådriver for utviklingsprosjekter til nytte for næringen. Dette skjer i samarbeid med Akershus reiselivsråd som er medlemsorganisasjonen for reiselivsaktørene i fylket.

Organisering av reiselivet i Akershus

Reiselivet i Akershus er organisert gjennom medlemsorganisasjonen Akershus Reiselivsråd med de tre underavdelingene Visit Follo, Visit Romerike og Visit Asker og Bærum. Reiselivsrådet er en faglig tilrettelegger og en viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen.

Akershus Reiselivsråd er en medlemsorganisasjon for reiselivsrelaterte næringer i Akershus. Medlemsmassen består av reiselivsrelaterte bedrifter innen bl.a. overnatting, transport, servering, opplevelser og handel i tillegg til kommuner og regionråd.

Organisasjonen skal bidra til utvikling og markedsføring av reiselivet i Akershus. De senere årene har det vært fokus på å øke reiselivsbedriftenes markedsadgang gjennom samarbeid med omliggende regioner rundt "online synlighet" og felles markedsprosjekter, i tillegg til å gjennomføre praktisk rettede kurs som bidrar til økt kompetanse i næringen.

Akershus Reiselivsråd er en viktig del av det nystiftede VisitOsloRegion som koordinerer felles internasjonale markedsaktiviteter sammen med destinasjonsselskapene i Oslo, Østfold, Vestfold samt deler av Hedmark, Oppland og Buskerud.

Les mer på Reiselivsrådets nettsider

 

 

 

 

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet