1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Næringsutvikling og nyskaping

Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør innebærer et strategisk ansvar innenfor næringsutvikling og økt innovasjon. Målsettingen er å legge til rette for styrking av regionens internasjonale konkurranseevne.

Hovedmålet for næringspolitikken i Akershus er å styrke den internasjonale konkurransekraften til næringslivet i fylket. Fylkeskommunen har en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver for samarbeid mellom aktører og bidrar aktivt til å etablere og styrke arenaer og nettverk for samhandling. Ressursene på sektoren blir disponert til prosjekter og tiltak som gjennomføres i samarbeid med kommuner, regionale kunnskapsmiljøer, bedriftsnettverk  og andre aktører innen offentlig og privat sektor. En stor del av prosjektene blir gjennomført i samarbeid med Oslo kommune.

Arbeidet organiseres innenfor rammene av Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus frem mot 2025. Det utarbeides årlige handlingsprogram for arbeidet.

Samarbeidspartnere

Viktige samarbeidspartnere i arbeidet med næringsutvikling er:

  • Næringsliv og forskningsinstitusjoner i de viktigste kompetansemiljøene i regionen
  • Bedriftsnettverk og klynger
  • Kommuner og regionråd
  • Offentlige aktører som Oslo kommune, Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet

Fylkeskommunens rolle innenfor regional næringsutvikling er de siste årene styrket gjennom eierskap i Innovasjon Norge og etableringen av regionale forskingsfond, der Akershus samarbeider med Oslo kommune om fondsregion Hovedstaden.

Tilskudd til næringsutvikling

Fylkeskommunen forvalter en rekke tilskuddsordninger for regional innovasjon og næringsutvikling. Støtte til enkeltbedrifter forvaltes imidlertid av Innovasjon Norge. Her kan eksisterende og nye bedrifter få støtte fra i form av tilskudd, lån og veiledning til ulike typer prosjekter og tiltak i bedriften. 

Økonomiske rammer for arbeidet med næringsutvikling fastsettes årlig av fylkestinget gjennom økonomiplan for Akershus fylkeskommune.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet