1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Meldeplikt ved omstilling

Lovpålagt meldeplikt ved planlagt nedlegging av bedrift og oppsigelse av ansatte.

Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova) pålegger bedrifter med mer enn 30 ansatte å melde fra til fylkeskommunen om en planlagt nedlegging eller oppsigelse av mer enn 90% av de ansatte. Formålet med bedriftseiers meldeplikt er å synliggjøre alternativer til nedlegging. Loven gjelder ikke dersom bedriften flytter innenfor fylket eller dersom bedriften er under gjeldsforhandling eller konkursbehandling.

Skal delta på drøftingsmøte

Når melding om nedlegging foreligger fra bedriftseier, skal fylkeskommunen skal så snart som mulig og innen 30 dager kalle inn representanter for eieren, ledelsen og de ansatte i bedriften, kommunen, Innovasjon Norge og NAV til drøftingsmøte.

Tema for drøftingene er å vurdere tiltak for videre drift eller andre alternativer til nedleggelse. I drøftingene skal det alltid vurderes kompensasjons- og omstillingsmuligheter for de ansatte og mulige tiltak for lokalsamfunnet.

Endelig avgjørelse må vente i 30 dager

Endelig avgjørelse om nedlegging kan ikke treffes før 30 dager etter at fylkeskommunen har mottatt meldingen. Dersom drøftingene ikke fører frem, skal fylkeskommunen så snart som mulig melde fra til bedriftseieren og de andre deltagerne om at drøftingene er avsluttet.

Dersom det blir truffet avgjørelse om nedlegging uten at melding er sendt inn eller meldingen inneholder alvorlige mangler, kan fylkeskommunen pålegge tvangsmulkt og gebyr dersom den ansvarlige ikke oppfyller sine plikter etter loven.

Melding om nedlegging skal sendes til:

Akershus fylkeskommune
Fylkesadministrasjonen
Postboks 1200 Sentrum
0107 Oslo.

E-post: post@afk.no

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet