1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Samarbeid for mer nyskaping

Vi må få til mer forskning og innovasjon i Oslo og Akershus. Akershus fylkeskommune samarbeider med sentrale innovasjonspartnere for å gjøre offentlige virkemidler mer målrettede.

Eksisterende bedrifter må bli mer konkurransedyktige og det må etableres flere nye vekstbedrifter. Derfor har Akershus fylkeskommune, Oslo kommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva inngått en samarbeidsavtale for å få offentlige virkemidler til å bli mer samordnet og slagkraftige og virke bedre for å nå dette målet. 

Samarbeidsavtalen skal gi bedre samordning og mer effekt av de offentlige virkemidlene for innovasjon og nyskaping. Samarbeidsavtalen ble signert tidligere i høst, og det er første gang en slik avtale foreligger for Oslo og Akershus. 

Koordinert innsats

-Samarbeidet vil gi mer samkjørt, planmessig og langsiktig bruk av offentlige virkemidler. Det vil bidra til en forsterket innsats for innovasjon og nyskaping i hovedstadsområdet, sier fylkesordfører Anette Solli (H).

Hovedstadsregionen ligger bak sine kolleger i de øvrige nordiske hovedstadsregionene i sin evne til å skape nye innovasjoner og bringe nye produkter og tjenester til et internasjonalt marked.

-Dette ønsker vi å gjøre noe med. Det felles arbeidet skal resultere i flere virksomheter som investerer i FoU og innovasjon, flere FoU-baserte nyetableringer, flere og sterkere vekstbedrifter og næringsklynger, sier Anette Solli.

Styrke samhandlingen

-En felles forståelse av muligheter og utfordringer, samt involvering av innovasjonsmiljøene vil bidra til mer virkningsfulle tiltak og flere vekstkraftige gründere og sterkere innovasjon og vekst i etablert næringsliv, sier Per Annar Lilleng, regiondirektør i Innovasjon Norge.

-Samarbeidsavtalen legger grunnlaget for hvordan vi i felleskap jobber med å mobilisere næringslivet til mer FoU-basert innovasjon, og styrke samhandlingen mellom regionens sterke FoU-miljøer og næringsliv, sier Tom Skyrud, regionansvarlig i Forskningsrådet.

Ann-Kristin Hageløkken i Siva understreker betydningen av et godt samarbeid mellom virkemiddelaktørene, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune for å få til økt næringsutvikling og nyetableringer.

-Siva er deleier i flere Innovasjonsselskaper i denne regionen. Disse jobber målrettet med å få opp nye vekstselskaper og ser behovet for dette samarbeidet, sier Hageløkken.

Regional plan for innovasjon og nyskaping

Samarbeidsavtalen støtter opp under Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus, fram mot 2025. Målsetningene med den regionale planen er at hovedstadsregionen skal utvikle seg til bli en innovasjonsleder på linje med de andre nordiske hovedstadsregionene.

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet