1. Hopp til innhold
 2. Hopp til meny
 3. Hopp til hurtigsøk

Tilskudd til kulturminnevern

Informasjon om tilskudd og støtteordninger til vern og istandsetting av kulturminner.

Tilskuddsordninger hos Akershus fylkeskommune

Andre tilskuddsordninger

 • Norsk Kulturminnefond
  Det gis tilskudd til verneverdige bygninger (ikke fredete). Søknadsfrist 1. november hvert år. Private eiere og frivillige organisasjoner kan søke. Kommuner kan søke i saker som kommer allmennheten til gode.
  Mer informasjon finner du på kulturminnefondet.no
 • Landbrukets SMIL-midler
  SMIL står for ”Spesielle miljøtiltak i landbruket”, som også kan omfatte bygningsvern. 
  Les mer hos Landbruksdirektoratet.
 • Norsk Kulturarv
  Norsk Kulturarv er en ideell stiftelse som gir støtte til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. Det gis også støtte til skoler, barnehager og idrettslag som bidrar til å rydde og tilgjengeliggjøre kulturminner. 
  Les mer på www.kulturarv.no/aksjoner.
 • Stiftelsen UNI
  Denne allmennyttige stiftelsen gir tilskudd bl.a. til kulturminner. Oftest, men ikke utelukkende, til brannsikring. Det er løpende søknadsfrist. 
  Les mer på stiftelsen-uni.no
 • Sparebankstiftelsen DnB
  Midler til tiltak som har verdi over tid, og som kommer mange til gode. To årlige søknadsfrister: 1. februar og 1. september. Det søkes direkte på nett.
  Les mer på sparebankstiftelsen.no
 • Gjensidigestiftelsen
  Det er eksempler på at de har gitt tilskudd til tiltak som faller innenfor vårt virkeområde.
  Les mer på gjensidigestiftelsen.no
 • Fortidsminneforeningen
  Gir gjennom prosjektet "Kulturminner for alle" tilskudd til bygninger eller anlegg som står i fare for å gå tapt og der istandsettingen kan bidra til kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk. 
  Les mer på fortidsminneforeningen.no

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet