1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Film om Gamle Mossevei

Gamle Mossevei var i over hundre år hovedveien inn til Oslo. Veien markerte en ny epoke innen veibyggerkunst, og har vært et rikt bidrag til regionens kulturhistorie.

Unikt kulturminne

Fra Gamle Mossevei ble åpnet i 1860 til den nye motorveien E-18 over Svartskog ble åpnet i 1970, var Gamle Mossevei hovedveien inn mot Oslo. Veien ble bygget etter datidens Chaussé-prinsipp, hvilket blant annet vil si at den fulgte de naturlige kurvene i landskapet. Dette i motsetning til de tidligere kongeveiene som ble anlagt i rette linjer. Veien representerer i så måte en epokegjørende veibyggerkunst, og har vært et viktig bidrag til lokal og gjennomgående ferdsel i vår region.

Det er også en rik kulturhistorie som kan knyttes opp til Gamle Mossevei. I forbindelse med byggingen og bruken av veien, ble det anlagt skysstasjoner, serveringssteder, campingplass og utfartssteder langs strekningen ved Gjersjøen. Flere av disse kan besøkes også i dag.

Gamle Mossevei er på Statens Vegvesens verneplan. Strekningen langs Gjersjøen er dessuten foreslått som et Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA).

Informasjonsskilt og film

Det er planlagt informasjonsskilt langs utvalgte stoppesteder langs Gjersjøen som forteller om veien og den tilhørende kulturhistorien. Skiltprosjektet gjøres i samarbeid med Interessegruppen for bevaring av Gamle Mossevei, Oppegård historielag, Oppegård kommune og Ås kommune. I mellomtiden kan du se filmen om Gamle Mossevei (ca. 5 minutter). Filmen er produsert av Lutter øre AS for Akershus fylkeskommune.

Les flere artikler

Arkeolog Anne Herstrad dokumenterer en middelaldergrav på Habbarstadvollen. I undergrunnen kan man fortsatt se kistekanten som en tynn linje.

Funn av ukjent middelalderkirkegård i Eidsvoll

24.05.2019

Les hele artikkelen

Skogfinneplassen Gravdalen i Aurskog-Høland mottok støtte i 2017.

Støtte til kulturminnetiltak

19.12.2017

Les hele artikkelen

Gamle Mossevei.

Film om Gamle Mossevei

22.03.2019

Les hele artikkelen

Fullt i fylkestingssalen da Seksjon for kulturminner inviterte til å la seg inspirere til å ta landbrukets kulturminner i ny bruk.

Nytt liv i låven - inspirasjonsseminar om landbrukets kulturminner

29.11.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet