1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Støtte til kulturminnetiltak

Det finnes en rekke tilskuddsordninger der du kan søke støtte for kulturminnetiltak. Her kan du lese mer om de ulike støtteordningene.

Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommune har ansvar for utdelingen av tre av tilskuddsordninger som retter seg mot privatpersoner, organisasjoner, lag og foreninger.

Tilskudd til kulturminnevern – fylkeskommunalt

  • Brukergrupper: Organisasjoner, Privatpersoner, Lag og foreninger
  • Søknadsfrist: 15. desember

Beskrivelse: Det er mulig å søke om fylkeskommunalt tilskudd til istandsetting og vedlikehold av bevaringsverdige bygninger, anlegg og miljøer i Akershus. Kulturminner i privat eie vil bli prioritert.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Tilskudd til fredete bygg og anlegg – statlig

  • Brukergrupper: Privatpersoner, organisasjoner
  • Søknadsfrist: 15. desember

Beskrivelse: Private eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om statlig tilskudd til istandsetting av bygninger og anlegg som er fredet, eller under fredning, i medhold av kulturminneloven.

På bakgrunn av søknadene Akershus fylkeskommune mottar, melder vi inn et behov til Riksantikvaren. Riksantikvaren fordeler deretter tilskudd til fylkene.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Tilskudd til utvikling av pilegrimsleden i Akershus

  • Brukergrupper: Kommuner, Organisasjoner, Bedrifter, Privatpersoner
  • Søknadsfrist: Ingen

Beskrivelse: Formålet med ordningen er å utvikle pilegrimsledene i Akershus, utvikle pilegrimsrelaterte produkter og å gjøre ledene bedre kjent blant publikum.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Tilskudd til kulturminneplaner

Brukergrupper: Kommuner

Søknadsfrist 5. januar

Beskrivelse: Formålet med ordningen er å stimulere til å utarbeide kulturminneplan/kommundelplan for kulturminner.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Tilskudd til verdiskaping rundt Nordre Øyeren

Brukergrupper: Kommuner, Organisasjoner, Bedrifter, Privatpersoner

Søknadsfrist: Løpende

Beskrivelse: Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til økt verdiskaping, fortrinnsvis innenfor de fire kommunene Fet, Sørum, Skedsmo og Rælingen, tuftet på kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk, og naturverdiene knyttet særlig til Nordre Øyeren naturreservat. Formålet er også å gjøre området mer tilgjengelig og bedre kjent blant publikum.

Les mer om tilskuddsordningen her.

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen har også støtteordninger for istandsetting av eldre bygninger.

  • Brukergrupper: Privatpersoner
  • Søknadsfrist: 1. mars

Beskrivelse: Eier du et kulturminne som trenger istandsetting? Da kan du søke Fortidsminneforeningen om midler. De som kan søke er eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt, og prosjekter med fokus på kompetanseoverføring. Bygningene det søkes for må være tilgjengelige for allmennheten og ha og en plan for videre bruk. Mer informasjon om støtteordningen finner du her.

Kulturminnefondet

Også hos Kulturminnefondet kan du søke støtte. De har dessuten laget en fullstendig oversikt over alle statlige, regionale, kommunale og private tilskuddsordninger hvor man kan søke penger til kulturminnetiltak.

Les flere artikler

Arkeolog Anne Herstrad dokumenterer en middelaldergrav på Habbarstadvollen. I undergrunnen kan man fortsatt se kistekanten som en tynn linje.

Funn av ukjent middelalderkirkegård i Eidsvoll

24.05.2019

Les hele artikkelen

Skogfinneplassen Gravdalen i Aurskog-Høland mottok støtte i 2017.

Støtte til kulturminnetiltak

19.12.2017

Les hele artikkelen

Gamle Mossevei.

Film om Gamle Mossevei

22.03.2019

Les hele artikkelen

Fullt i fylkestingssalen da Seksjon for kulturminner inviterte til å la seg inspirere til å ta landbrukets kulturminner i ny bruk.

Nytt liv i låven - inspirasjonsseminar om landbrukets kulturminner

29.11.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet