1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

På jakt etter sjelen i Vestby sentrum

Hva er Vestbys sjel? Spørsmålet ble stilt da Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus tok med seg konseptet «Ditt verdifulle nabolag» til stasjonstettstedet. Vi lærte blant annet at det ikke heter Vestby sentrum, men «ne’ve’ stasjo’n».

Akershus fylkeskommune samarbeider med Fortidsminneforeningen om kursene, som tidligere har vært holdt på Sørumsand, Kråkstad, Høvik og Eidsvoll Verk. Først var det foredragskveld torsdag 2. oktober, mens del to besto av en rundtur i kursområdet den påfølgende lørdagen. Det er Ole Jakob Holt, kulturminnekonsulent og bonde, som er guide, og som trekker fram kvalitetene han finner på stedet.

Tettsted i vekst

Vestby er den kommunen i Akershus som vokser raskest, fortalte Simon Friis Mortensen, planlegger i Vestby kommune. Også i landssammenheng er kommunen en av de raskest voksende. Kommunen ønsker å styre mest mulig av veksten inn mot sentrum. – Vi skal ha mennesket tilbake i sentrum, sa Mortensen, som jobber med den nye områdeplanen. Men hva er Vestbys identitet, og hvilke kvaliteter skal vi ha med oss videre?

Gamlebyen ne’ve’ stasjo’n

Ifølge Henning Karlstad, tidligere leder i Vestby historielag, er det området nærmest stasjonen som er Vestbys gamleby. Her ligger Vestbys sjel, mente Karlstad, med stasjonsbygningen og pakkhuset, den gamle Thorvaldsen-gården, gårdstunet Grøstad og meieriet. Folk samlet seg ved stasjonen. – Men så kom 1950-åra. Da kom utviklinga som vi kan kalle avviklinga, sa Henning Karlstad. Deretter var utviklinga tilfeldig, mente han. Flere bygninger ble revet, og bruket brant ned. Sentrumsområdet ble livløst og nakent, og ble kalt «et stoppested på prærien». Karlstad spurte hvordan rommene mellom husene skal fylles, og svarte ved å bruke ordene «kultur» og «sjel». Han trakk fram trelasten og de mange sagbrukene som viktige identitetsmarkører, i tillegg til koblingen mellom den «urbane» stasjonsbyen og jordbruksområdet omkring. Lokalhistorikeren avsluttet med en oppfordring til planleggerne: «Skal du lage et sentrum som er mer enn et stoppested på prærien må du legge sjela i det.»

På jakt etter perler

Som på de tidligere nabolagsvandringene, kommer Ole Jakob med et utenfra-blikk, på leting etter stedets kvaliteter. – Min oppgave er å bevisstgjøre dere om hva som begeistra meg, sa kulturminnekonsulenten. Mølla med siloene var en av identitetsmarkørene som ble trukket fram. – Siloen forteller meg at dette er et sted som har levd et liv. Mølla kan med fordel brukes mer aktivt som velkomstport til Vestby, mente Ole Jakob Holt. Den gamle skolen fra 1922 ble også roset for sine arkitektoniske kvaliteter. Thorvaldsen-gården, bygd i 1902, ble trukket fram som en av Vestbys fineste bygninger, der endringene gjennom historiene er lesbare. Ifølge Holt forteller hakker og skjøter en viktig historie, som når vi ser spor etter trappa og inngangen til det tidligere landhandleriet.

Les flere artikler

Arkeolog Anne Herstrad dokumenterer en middelaldergrav på Habbarstadvollen. I undergrunnen kan man fortsatt se kistekanten som en tynn linje.

Funn av ukjent middelalderkirkegård i Eidsvoll

24.05.2019

Les hele artikkelen

Skogfinneplassen Gravdalen i Aurskog-Høland mottok støtte i 2017.

Støtte til kulturminnetiltak

19.12.2017

Les hele artikkelen

Gamle Mossevei.

Film om Gamle Mossevei

22.03.2019

Les hele artikkelen

Fullt i fylkestingssalen da Seksjon for kulturminner inviterte til å la seg inspirere til å ta landbrukets kulturminner i ny bruk.

Nytt liv i låven - inspirasjonsseminar om landbrukets kulturminner

29.11.2018

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet