1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Tjæremile på Onsrud

I forbindelse med at en traktorvei skulle etableres og en bekk lukkes, ble det våren 2019 foretatt arkeologisk registrering og kontrollregistrering i utmarka ved Onsrud.

Området

Tiltaksområdet ligger i et jordbrukslandskap med spredt bebyggelse. Terrenget er duvende og det er en del raviner i området, som er karakteristisk for denne delen av fylket. Ravinene er skogkledde med planteskog. Det registrerte kulturminnet ligger i tilknytning til en øst-vest-gående ravine.

Registreringer i 2003 og 2019

I forbindelse med reguleringsplan for bomstasjon for RV2 på Nybakk i Ullensaker kommune ble det i 2003 registrert en kulturminnelokalitet bestående av en gravhaug og en tjæremile. Denne kulturminnelokaliteten ble kontrollregistrert mai 2019. Tjæremilen ble beskrevet og fotografert på nytt, mens gravhaugen ble ikke gjenfunnet.

Under registreringen på Onsrud i 2019 ble det ikke funnet nye kulturminner.

Les flere artikler

Tjæremile ID 249750 sett mot nord-nordøst. Arkeolog Lars Andersson står sentralt i mila.

Tjæremile på Onsrud

05.06.2019

Les hele artikkelen

Bildet viser området der kokegropa ble funnet. Kokegropa kan skimtes i midten av bildet ved målestokken.

Flytting av tursti ved Algarheim skole

27.05.2019

Les hele artikkelen

Bildet viser bakre fjellvegg på steinbruddet. Avbildet er arkeolog Helan Recasens Sala.

Jessheim sørøst felt B6 og B2

08.05.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet på Gjestad.

Gjestad

15.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet