1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Flytting av tursti ved Algarheim skole

I februar 2019 overvåket arkeologisk feltenhet en flytting av tursti ved Algarheim skole. Ved gravearbeidet ble det påvist aktivitetsspor fra eldre jernalder.

Bakgrunn og kulturminner i nærområdet

Tiltaksområde ligger på vest- og nordsiden av Algarheim skole, nord for Gamle Algarheimsveg. På grunn av utvidelse av Algarheim skole, skulle en tursti/skiløype som ligger innenfor anleggsområdet, flyttes mot vest.

Området ligger i et gammelt kulturlandskap, med spor etter jernalderbosetning og graver. Langs Algarheimsvegen, ca. 300 meter lenger sør, ligger flere gravminner og gravfelt fra yngre jernalder. Det er påvist bosetningsspor i form av en kokegrop ved sjakting på jordet Fjellbakken/Fonnbekkstien og Oscar Christensens veg. Det er dessuten kjent gårdsnære utmarksaktiviteter i form av kull- og tjærebrenningsanlegg i nærområdet, som kan føres tilbake til middelalder og nyere tid.

Funn

Undersøkelsen ble utført som en overvåking, der det var en arkeolog tilstede da gravearbeidet ble gjort. Under gravingen ble det funnet og dokumentert en enkeltliggende kokegrop. C14-dateringen plasserer kokegropen til førromersk jernalder (500 f.Kr.- år 0).

I forbindelse med utvidelsen av Algarheim skole ble det ved anleggsarbeidet i 2018 påtruffet to kokegroper. Disse kokegropene ligger knapt 100 meter fra kokegropen som ble registrert i forbindelse med undersøkelsen i 2019. Dateringene vitner om at de har vært i bruk i samme tidsperiode i eldre jernalder.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

 

 

Les flere artikler

Tjæremile ID 249750 sett mot nord-nordøst. Arkeolog Lars Andersson står sentralt i mila.

Tjæremile på Onsrud

05.06.2019

Les hele artikkelen

Bildet viser området der kokegropa ble funnet. Kokegropa kan skimtes i midten av bildet ved målestokken.

Flytting av tursti ved Algarheim skole

27.05.2019

Les hele artikkelen

Bildet viser bakre fjellvegg på steinbruddet. Avbildet er arkeolog Helan Recasens Sala.

Jessheim sørøst felt B6 og B2

08.05.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet på Gjestad.

Gjestad

15.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet