1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Gjestad

Høsten 2018 ble det funnet to lokaliteter med bosetnings- og aktivitetsspor fra jernalderen på Gjestad.

Det undersøkte området og kjente kulturminner i nærheten

Planområdet ligger på Gjestad, langs østsiden av E6 og vest for Jessheim sentrum. Området består av dyrket mark med noen mindre arealer av utmark. Det undersøkte området ligger i et gammelt kulturlandskap med spor etter forhistorisk bosetning og graver. Nærmest planområdet er det registrert kulturminner i form av en hulvei (Gjelstadgropa), kokegroplokalitet og bosetning-aktivitetsområde fra bronsealder, jernalder og middelalder. I forbindelse med Gardermoenregistreringene i 1991-92 ble det innenfor planområdet påvist flere konsentrasjoner av skjørbrent stein og slagg i matjordslaget. I 1994 ble det gjennomført en mindre arkeologisk undersøkelse på dagens sykehjem, med funn av 6 groper/ildsteder fra omkring Kr.f. til 600-tallet e.Kr.

Det er tidligere funnet flere gjenstander på gnr 135, Gjestad. Funnene stammer fra yngre steinalder og opp til middelalder, og består av blant annet flintdolk, spenner og øks.

Funn

I forbindelse med den arkeologiske registreringen i 2018 ble det funnet to lokaliteter med bosetnings- og aktivitetsspor. Begge lokalitetene består av kokegroper, stolpehull og nedgravninger. Et av stolpehullene ble datert til folkevandringstid (perioden 400-600 e.Kr), mens en kokegrop er datert til yngre romertid (perioden 200-400 e. Kr).

Det ble også gjort løsfunn på begge lokalitetene, i form av brynefragment av uviss datering, og fragment av krittpiper og steingods fra etterreformatorisk tid.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Tjæremile ID 249750 sett mot nord-nordøst. Arkeolog Lars Andersson står sentralt i mila.

Tjæremile på Onsrud

05.06.2019

Les hele artikkelen

Bildet viser området der kokegropa ble funnet. Kokegropa kan skimtes i midten av bildet ved målestokken.

Flytting av tursti ved Algarheim skole

27.05.2019

Les hele artikkelen

Bildet viser bakre fjellvegg på steinbruddet. Avbildet er arkeolog Helan Recasens Sala.

Jessheim sørøst felt B6 og B2

08.05.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet på Gjestad.

Gjestad

15.04.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet