1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kulturminner i Ullensaker

Ullensaker kommune ligger nordøst for Oslo, og er 249 km² stor. Kommunen preges av et variert og bølgende landskap, som for en stor del består av dyrket mark samt store skogarealer med mange vann og tjern.

I Ullensaker er det til nå kjent rundt 200 automatisk fredete kulturminner. De fleste av dem er gravhauger, men det er også en hel del lokaliteter knyttet opp til kullproduksjon. Vi finner også fangstgroper og eldre veifar i kommunen, samt flere steder med spor fra eldre dyrkede områder.  Av den store mengden løsfunn fra Ullensaker er det mange økser fra steinalderen, som for eksempel de som er funnet ved Kløfta og Oppen. Det er også funnet flere gjenstander fra jernalder. Blant dem kan nevnes en pilespiss fra folkevandringstid funnet ved Sundby, og et sverd funnet ved Hilleren. Ved Ekornrud ligger det to store gravfelt med rundhauger og langhauger fra jernalderen: Skinnfellholtet og Flatby. Gravhaugene ved Hovin er unike. Raknehaugen er Nordens største gravhaug og i området er det flere andre monumentale storhauger. Ved Garder er gravhaugene meget markante og velbevarte og illustrerer tydelig gravskikken i jernalderen. I området rundt Algarheim er det et stort område med flere markante og tydelige gravhauger som også er meget representative for jernalderens gravskikk.

Typisk for Ullensaker er også de uttallige kullgroper, kullmiler og tjæremiler som finnes i utmark. Disse har både vært brukt i en lang periode helt opp til nyere tid. De nyere kulturminnene i Ullensaker bærer preg av militærhistorie og plankekjøring. Hver år er det flere arkeologiske registreringer i Ullensaker som bidrar til vår kunnskap om denne kommunens forhistorie. Det er mange registrerte fornminner i kommunen, og potensialet for å finne flere er stort. Under finner du et utvalg av de arkeologiske registreringene og utgravningene som har funnet sted i Ullensaker de siste årene, og andre artikler om kulturminner i kommunen.

 

Liste: Artikler

Tjæremile ID 249750 sett mot nord-nordøst. Arkeolog Lars Andersson står sentralt i mila.

Tjæremile på Onsrud

05.06.2019

Les hele artikkelen

Bildet viser området der kokegropa ble funnet. Kokegropa kan skimtes i midten av bildet ved målestokken.

Flytting av tursti ved Algarheim skole

27.05.2019

Les hele artikkelen

Bildet viser bakre fjellvegg på steinbruddet. Avbildet er arkeolog Helan Recasens Sala.

Jessheim sørøst felt B6 og B2

08.05.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet på Gjestad.

Gjestad

15.04.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet.

Kisatunet

12.04.2019

Les hele artikkelen

Oversiktbilde over Langmyra, sett mot nord.

Langmyra

01.04.2019

Les hele artikkelen

Oversikt over planområdet, tatt mot nord-nordøst.

Gardermoen næringspark - Del av Bragemoen

27.02.2019

Les hele artikkelen

To tydelige stolpehull. Stolpehullet til høyre ble datert til førromersk jernalder.

Boligutvikling på Sletner

25.05.2018

Les hele artikkelen

Kullgrop funnet ved Melby. Kullgropa har vært i bruk i førromersk jernalder.

Nydyrking på Melby

23.05.2018

Les hele artikkelen

Tjæremile fra nyere tid funnet på Fløgstad.

Nydyrking på Fløgstad

25.04.2018

Les hele artikkelen

Tjæremile fra nyere tid funnet i Gystadmarka.

Gardermoen renseanlegg - Skogmo

15.01.2018

Les hele artikkelen

Kokegrop fra førromersk jernalder funnet på Åsmoen. Legg merke til den fine sandundergrunnen i området.

Åsmoen øst

03.05.2017

Les hele artikkelen

Sjakting på jordet med Vigsteinen i Nannestad.

Ny vannledning Hurdalssjøen - Trandum

19.04.2017

Les hele artikkelen

Sjakten med kokegropene ved Langedal på Jessheim. På grunn av kulde blir kokegropene tildekket med vintermatter.

Langelandsfjellet B8 Jessheim sørøst

10.04.2017

Les hele artikkelen

Skår fra kleberkar fra jernalder eller middelalder funnet på Ljøgot.

Gang- og sykkelvei langs Krokfossvegen og Gardemovegen – Sand

10.04.2017

Les hele artikkelen

Kullgropen som ble funnet på Furubrinken - Ekornrud, sett i profil.

Furubrinken - Ekornrud

03.03.2017

Les hele artikkelen

Oversikt over sjaktet område ved Garder i Ullensaker. En stor kokegrop fra jernalder i forkant.

Ny vannledning Hurdalssjøen-Trandum 2016

31.01.2017

Les hele artikkelen

Kullgrop fra middelalder funnet på Hauerseter. Den gule vesten markerer midten av gropa.

Hauerseter skytebane

10.11.2016

Les hele artikkelen

Kokegrop funnet i forbindelse med arkeologisk registrering ved Romsaas allé.

Romsaas allé

10.10.2016

Les hele artikkelen

Tjæremile fra nyere tid funnet på Algargheim nordre.

Algarheim nordre

10.10.2016

Les hele artikkelen

Rydningsrøys fra nyere tid funnet på Borgen store.

Borgen B1

18.08.2016

Les hele artikkelen

En av rydningsrøysene funnet ved Haug.

Jessheim nord

18.08.2016

Les hele artikkelen

Tursti som er del av et større veifar registrert i 2013. Det ble funnet del av en hulvei inntil turstien.

Gardermoen Næringspark III - 2015

18.08.2016

Les hele artikkelen

Gravhaug funnet ved Moen nordre.

Ny hovedvannledning Hurdalssjøen - Trandum

02.08.2016

Les hele artikkelen

Tjæremile fra senmiddelalder.

Barnkjenn og Ullensaker Statsallmenning

07.07.2016

Les hele artikkelen

Tjæremile med datering til vikingtid-middelalder. Arkeolog Linn Trude Lieng Andreadakis står i midten av tjæremila.

Sessvollmoen

23.06.2016

Les hele artikkelen

Sjakting langs Kjosveien. To kokegroper er synlige i sjakten.

Høyspent langs Kjosveien

14.06.2016

Les hele artikkelen

Sjakting på en tomt langs Gardermoveien. Legg merke til den fine sandundergrunnen.

Gardermoveien

03.06.2016

Les hele artikkelen

Rydningsrøys fra nyere tid.

E6 - Kryssene V23 og V24

03.03.2015

Les hele artikkelen

Eldre veifar.

Gardermoen næringspark III - Lauten

03.03.2015

Les hele artikkelen

Gravhaug.

Gang- og sykkelvei langs Hauersetervegen

03.03.2015

Les hele artikkelen

Bildet viser skytebanen for stridsvogner som ble bygd av tyskerne under 2. verdenskrig.

Kullmiler på Trandum

03.03.2015

Les hele artikkelen

Utgravning av Raknehaugen i 1939.

Raknehaugen - forskning

03.03.2015

Les hele artikkelen

Raknehaugen under utgravning i 1939.

Raknehaugen - sagn og historier

03.03.2015

Les hele artikkelen

Raknehaugen, fotografert oktober 1939.

Raknehaugen

03.03.2015

Les hele artikkelen

Risebru.

Risebru

03.03.2015

Les hele artikkelen

Kullmiler i dyrket mark.

Elstad og Bjørtomt på Mogreina

03.03.2015

Les hele artikkelen

Grophus med funn av keramikk og menneskebein.

Brudalen

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting på Sør-Gardermoen.

Sør-Gardermoen

03.03.2015

Les hele artikkelen

Oversiktbilde over del av planområdet ved Bondal bru.

Hovinmoen - Bondal bru

03.03.2015

Les hele artikkelen

Kullgrop på Skrytmoen. Kullgropa synes som en forsenkning i terrenget med synlig voll rundt.

Skrytmoen

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting ved Furuset kirke. I undergrunnen skimtes en fotgrøft (ytterkanten) etter en overpløyd gravhaug fra jernalder.

Furuset kirke

03.03.2015

Les hele artikkelen

Kullgrop fra middelalder-nyere tid.

Gardermoen næringspark

03.03.2015

Les hele artikkelen

Utsikt mot Holen gård sett fra planomådet

Holen gård

03.03.2015

Les hele artikkelen

Begynnelsen av trasèen.

Kløfta Nord

03.03.2015

Les hele artikkelen

Hulvei ved Nordbytjern.

Nordbytjern

03.03.2015

Les hele artikkelen

Oversikt over en del av den dyrkede marken som ble undersøkt.

Kløfta - Jessheim

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting ved Nordkisa idrettsanlegg.

Nordkisa skole og idrettsanlegg

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sjakting langs riksvei 178.

Riksvei 178: Hovin skole - Åstad

03.03.2015

Les hele artikkelen

Hertelshaugen

Hovin skole

03.03.2015

Les hele artikkelen

Kokegrop fra førromersk jernalder (ca. 500-0 f. Kr) funnet ved Algarheim.

Algarheim 2008

03.03.2015

Les hele artikkelen

Sverdslire i gull fra vikingtid, funnet på Onsrud i Ullensaker.

Viking i Kisi

02.05.2019

Les hele artikkelen

Gravfeltet ved Brenniveien med informasjonsskilt.

Algarheim

02.05.2019

Les hele artikkelen

Rundhaugen.

Rundhaugen

02.05.2019

Les hele artikkelen

Gravfelt ved Fonbekkhagan.

Fonbekkhagan

03.05.2019

Les hele artikkelen

Gravfeltet Skinnfellholtet.

Skinnfellholtet

03.03.2015

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet