1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Jern

Overgangen til jernalderen i Norge blir satt til ca. 500 f. Kr. Med innføringen av jernet kom nye teknologiske muligheter som ble tilgjengelig for både konge og bonde.

Jernet blir tatt i bruk i Norge

Med jernet kom muligheten for teknologiske nyvinninger, samt at materialet var tilgjengelig for alle - det måtte ikke importeres slik som bronsen. Det skjedde imidlertid ingen revolusjonerende endringer i samfunn og teknologi fra slutten av bronsealder og inn i den aller eldste jernalderen. Utvinningen av jern kom først skikkelig i gang et par århundrer inn i jernalderen. Jern ble utvinnet av myrmalm. Malmen består av jern, oksygen og hydrogen. Ved å fjerne hydrogen og oksygen i en reduksjonsovn, fikk man rent metall. Jern er et mye hardere metall enn bronse, og er slik sett et bedre egnet metall til arbeidsredskaper. Selve utvinningsprosessen ble relativt sent utviklet her i nord. Vi vet at det ikke kan ha blitt utviklet i isolasjon, ettersom metodene som blir benyttet er de samme her som de er i Sør-Europa og i Østen. I Akershus finner man rester etter denne prosessen i form av kullgroper, som det finnes et stort antall av i fylket. Det er også funnet enkelte eksempler på jernvinneanlegg, blant annet ved Hurdal kirke.

Jernutvinning i høyfjellet

Forskerne har undret seg over hvorfor de tidligste jernutvinningsovnene ofte er å finne på høyfjellslokaliteter, og ikke i sammenheng med typiske jordbruksområder. Mye tyder på at det ikke var bøndene som utvinnet jernet i første omgang. Det ser heller ut til at det var grupper som primært hadde jakt, fiske og husdyrhold som næringsvei, som var først ute. Det å utvinne jern var svært tid- og arbeidskrevende, og det er lite sannsynlig at bonden kunne avse tiden det tok for å utvinne metallet. Arkeologer har tolket det slik at jakt – og fangstgrupper har utvinnet jern og foretatt byttehandel med jordbrukende grupper i lavlandet. Bonden trengte jern, og jakt- og fangstfolk trengte korn. Slik sett fungerte samarbeidet. Denne praksisen gikk etterhvert over da jernutvinningen gikk ut over behovet for arbeidskraft i forbindelse med sesongbetont jakt og fangst, samt seterdrift. En annen årsak til at flere etterhvert i lavlandet tok over praksisen må ses i sammenheng med teknologisk fremskritt. Til å begynne med brukte man en type ovn som ikke kunne brukes mer enn en gang. For å få ut jernet måtte man slå istykker ovnen. Etterhvert utviklet man en ovn der metallet kunne hentes ut, og ovnen kunne brukes flere ganger. Dette fikk mye å si for at flere begynte å utvinne jern til eget bruk.

Jern til bonden og høvdingen

Overgangen til jern bidro til at mye av grunnlaget for den sosiale ulikheten forsvant. Jern kunne, i motsetning til bronse, utvinnes lokalt. Man var ikke avhengig av import. På grunnlag av dette, sammen med at man i den eldste jernalderen begraver sine døde i flatmarksgraver med lite eller ikke noe gravgods, har arkeologene tradisjonelt tolket dette som er periode i norsk forhistorie der de sosiale ulikhetene jevnes ut. Sosial differensiering kommer i alle fall ikke like tydelig frem i det arkeologiske materialet som det gjorde i bronsealderen. Fremstillingen av jern fikk mye å si utover jernalderen. Etterhvert ble det befolkningspress på de områdene med lettdreven jord, slik at også områder med tyngre jordsmonn måtte ryddes og dyrkes. Da kom jernet godt med.

Litteratur:
2004 Johansen, A. B.
Da vi lærte å lage jern. Før Norge ble Norge, red. Østmo, E., s. 82-89. Schibsted Forlagene AS, Oslo.

2005 Østmo, E., og L. Hedeager (red.)
Norsk Arkeologisk leksikon. Pax Forlag, Oslo.

Les flere artikler

Kleberkar og øks av jern fra vikingtid funnet ved Torshov i Gjerdrum.

Kleberstein

27.12.2016

Les hele artikkelen

Villashaugen i Ullensaker.

Gravhauger

27.12.2016

Les hele artikkelen

Smedredskaper funnet i en grav fra jernalder i Kviteseid, Telemark.

Jernaldersmeden

13.12.2016

Les hele artikkelen

En spydspiss og en øks av jern funnet som løsfunn ved Kyken i Ullensaker

Jern

13.12.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet