1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Gravrøyser

Gravrøyser er i likhet med gravhauger konstruksjoner som er anlagt over eller rundt en eller flere graver.

Gravminner fra bronsealder og jernalder

Gravrøyser er gravminner, som i motsetning til gravhauger, består i sin helhet uten synlig innblanding av jord. Også gravrøyser har oftest rund eller oval grunnflate, men det finnes også både avlange, båtforma, trekanta og stjerneforma røyser. Gravrøyser kan ha en kantkjede, eller også en tydelig opplagt mur langs kanten. Som regel har de et eller flere oppmurte gravkamre. Disse kan være mannslange, beregna på ubrente begravelser, eller relativt små tiltenkt kremasjonsgraver med urner eller bare brente bein. Bevaringsforholdene i gravrøyser er ofte dårlige, men bronsealderrøyser kan inneholde smykker, våpen og små gjenstander som rakekniver eller pinsetter, alt i bronse.

Til forskjell fra gravhaugene ligger gravrøysene ofte på det høyeste punktet av åsrygger, koller eller andre høyder, og gjerne langt fra dyrka mark og gårdsbosetning. Såkalte åsrøyser er som regel monumentale røyser med god utsikt og innsyn, og kan ofte dateres til bronsealder (1800 - 500 f.Kr.). Røysene ligger gjerne enkeltvis, iblant to eller tre i nærheten av hverandre. Gravrøyser opptrer også i jernalder fra romertid og inn i vikingtid (ca. 0 - 1050 e. Kr). 

Tekst hentet fra L. Skogstrand 2007: Kulturminner i skog. Registrering i forbindelse med miljøsertifisering av skog i Aurskog-Høland høsten 2006. Akershus fylkeskommune.

Les flere artikler

Kleberkar og øks av jern fra vikingtid funnet ved Torshov i Gjerdrum.

Kleberstein

27.12.2016

Les hele artikkelen

Villashaugen i Ullensaker.

Gravhauger

27.12.2016

Les hele artikkelen

Smedredskaper funnet i en grav fra jernalder i Kviteseid, Telemark.

Jernaldersmeden

13.12.2016

Les hele artikkelen

En spydspiss og en øks av jern funnet som løsfunn ved Kyken i Ullensaker

Jern

13.12.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet