1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Bygdeborger

En bygdeborg er et festningsanlegg fra forhistorisk tid. I Akershus er det registrert 34 stykker.

Bygdeborgenes plassering og karakter

Bygdeborgene ligger på markerte høyder og koller i terrenget som fra naturens side var lette å forsvare og har godt utsyn. Ofte er det bratte skrenter på flere kanter, slik at borgene bare er tilgjengelig fra en side. På de stedene hvor det var lettest å komme opp ble det bygget murer. I noen tilfeller ble murene forsterket med palisader av tre. Borgene varierer i form og størrelse. I sin enkleste form har de en enkelt mur eller voll, mens andre har mer kompliserte løsninger med flere murer i ulike systemer. De største borgene kan ha en murlengde på flere hundre meter, mens andre kan være mer beskjedne med et lite borgplatå og murlengde på kun et par meter. Området innenfor murene er som regel forholdsvis jevnt og enkelte steder er det funnet spor etter hustufter og brønner. Man har også funnet ulike gjenstander som spinnehjul, kleber, kvernsteiner og keramikk.

Typer bygdeborger                          

Det kan antakelig skilles ut to hovedkategorier av bygdeborger:

  • Anlegg som omslutter et forholdsvis stort areal, ligger på relativt tilgjengelige høyder i nærheten av samtidige bosetningsspor. Disse ser ut til å hovedsakelig være etablert i førromersk jernalder (ca. 500 - 0 f.Kr.).
  • Anlegg med mindre areal som ligger på bratte og utilgjengelige bergknauser lengre unna mulige bosetningsområder. De er fortrinnsvis bygget i yngre romertid-folkevandringsstil (perioden 0 - 600 e.Kr.).

Forskjellen på anleggene kan tyde på at borgene ikke har hatt samme funksjon til alle tider. Det er mulig at de eldste borgene rommet flere ulike virksomheter som handel eller religionsutøvelse, mens aktiviteten har vær mer utpreget militær i de senere periodene. Trolig var de yngre borgene i større grad ment som tilfluktssteder og utkiksposter, noe deres strategiske beliggenhet nær gamle ferdselsveier, fjorder o.l. kan underbygge (Ystgaard 1999).

I dag fremstår bygdeborgene som rester etter murer og voller av stein og grus. Ofte er de ikke høyere enn 0,2 - 0,5 m, noe som dels skyldes at de har rast sammen, men også at de opprinnelig har vært fundamenter for trepalisader. De kan også være svært overgrodde og iblant vanskelige å følge.

Datering

Bygdeborger er kjent fra det meste av Norge og det finnes lignende anlegg over hele Europa. Bygdeborgene stammer ikke fra èn periode, men er fra mange forskjellige epoker. De eldste er fra yngre bronsealder (1100 - 500 f.Kr.), en annen gruppe fra førromersk jernalder (500 f.Kr. - 0), mens de fleste kan dateres til yngre romertid og folkevandringstid (200 - 550 e.Kr.). Byggingen av borger nådde et klimaks i folkevandringstid, men ser ut til å ha tatt brått slutt rundt 600 e.Kr. Det finnes likevel dateringer fra bruk av borger i vikingtid og tidlig middelalder (800 - 1100 e.Kr.).

Det er i dag registrert 34 bygdeborger i Akershus.

Tekst hentet fra L. Skogstrand 2007: Kulturminner i skog. Registrering i forbindelse med miljøsertifisering av skog i Aurskog-Høland høsten 2006. Akershus fylkeskommune


Litteratur:

1999 Ystgaard, I. Tanem - borger og samfunn i forromersk jernalder. SPOR 1999:1.

 

Les flere artikler

Kleberkar og øks av jern fra vikingtid funnet ved Torshov i Gjerdrum.

Kleberstein

27.12.2016

Les hele artikkelen

Villashaugen i Ullensaker.

Gravhauger

27.12.2016

Les hele artikkelen

Smedredskaper funnet i en grav fra jernalder i Kviteseid, Telemark.

Jernaldersmeden

13.12.2016

Les hele artikkelen

En spydspiss og en øks av jern funnet som løsfunn ved Kyken i Ullensaker

Jern

13.12.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet