1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Kullproduksjon

Kullgroper og kullmiler er kulturminner som må ses i sammenheng med jernutvinningen. Kullgroper er brukt i Norge i jernalder og middelalder. Kullmilene er av nyere dato, og er brukt i perioden 1500-tallet til inn på 1900-tallet.

Kullgroper

Kullgroper er blant de mest funnrike kulturminnekategoriene i utmark i Akershus. Kullgropa består av en rund eller rektangulær nedgravning, med tydelig voll rundt. Ofte kan de være lett å forveksle med fangstgroper, men fangstgropene er som regel dypere. Diameteren på kullgroper er stort sett 2-3 m, men kan bli opp mot 10 m. Dybden overstiger sjelden over 1 m. Ofte kan man i profilen se en tynn kullinse etter kullproduksjonen. Kullgroper fungerte ved at man stablet ved i gropa, hovedsakelig furu og bjørk. Etterpå ble veden dekket av torv og jord. Ved å varme opp veden til ca. 270°C ble det igjen forkullede vedrester som kunne brukes til jernutvinning og smiing.

Kullmiler

Kullmiler skiller seg ut fra kullgropene ved at de ikke er gravd ned men ligger ovenpå bakken. Man skiller mellom liggemiler og reismiler – alt etter måten man har stablet veden på. Liggemilene er eldst. I dag synes kullmiler som svake, runde forhøyninger i terrenget. Nærmere undersøkelser av forhøyningen vil fremvise store mengder kull rett under torva. Ofte er det gravd groper i milens ytterkant. Kullmilene kan være opp mot 15- 20 m i diameter. Den store andelen av kullmiler fra 1600-tallet må ses i relasjon til økt behov for kull til bergverksdriften i Sør-Norge som var i sterk vekst på denne tiden.

 

Litteratur:
1997Jacobsen, H., og J-R. Follum
Kulturminner og skogbruk. Skogbrukets kursinstitutt. Biri.

Les flere artikler

Kleberkar og øks av jern fra vikingtid funnet ved Torshov i Gjerdrum.

Kleberstein

27.12.2016

Les hele artikkelen

Villashaugen i Ullensaker.

Gravhauger

27.12.2016

Les hele artikkelen

Smedredskaper funnet i en grav fra jernalder i Kviteseid, Telemark.

Jernaldersmeden

13.12.2016

Les hele artikkelen

En spydspiss og en øks av jern funnet som løsfunn ved Kyken i Ullensaker

Jern

13.12.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet