1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Flint

Flint er blitt brukt som råmateriale til redskaper og våpen gjennom flere tusen år.

Hva er flint?

Flint er et mineral som er sammensatt av kvartskrystaller og kalsedon, og dannes i krittavleiringer i havbunnen. Flint finnes ikke naturlig i Norge. Her i Skandinavia, er det kun i Nord-Jylland, Øst-Sjælland, de danske øyene, Skåne og Blekinge som har naturlige flintforekomster. Den flinten som er funnet på strendene i Norge, er fraktet med isen når den trakk seg tilbake etter siste istid (ca. 11 000 - 9 000 år siden). Flint finnes i forskjellige farger - i sjatteringer av brunt, grått og mot svart. Det er også stor forskjell i kvaliteten og renheten i materialet - fra nesten gjennomsiktig som glass til svært grovt. Når flint blir påvirket av varme, blir den hvit og krakelert.

Flint som råmateriale

Flint er blitt brukt som råmateriale til redskaper gjennom store deler av forhistorien. Bakgrunnen til dette valget av materiale, til tross for begrenset tilgang i store deler av Skandinavia, er at det er enkelt å bearbeide til ønsket form. Måten materiale spalter seg gjør det også svært skarp og dermed gunstig å bruke som kutte- og skjæreredskaper, som økser, skrapere etc., og ikke minst til jaktredskaper som pil- og spydspisser.

Mens man i eldre steinalder i stor grad benyttet seg av flintknoller etterlatt av isen, kan man i yngre steinalder se en økende grad av import av flint fra Sør-Skandinavia. Det ble da fraktet god kvalitetsflint i råemner, i halvfabrikata og ferdige lagde økser og pilspisser opp til Norge. Den dag i dag er det vanskelig å ikke la seg imponere av kunnskapen til datidens flintsmeder.

Flintbruk etter introduksjonen av metall

Overgangen til metallbrukende tid betydde ikke at man sluttet å bruke flint til redskaper og våpen. Bronse var et svær mykt metall som ikke var like funksjonelt som flint til bruksgjenstander. En annen viktig årsak til at flinten ble mye brukt i bronsealder var at bronse var et svært kostbart materiale som folk flest ikke hadde mulighet til å anskaffe seg. De som skaffet seg bronser brukte materialet til prestisjegjenstander som smykker og våpen. Skillet mellom bronsealder og jernalder er satt til ca. 500 f. Kr her i Norge. Det tok imidlertid noen århundrer før jern var et vanlig bruksmetall her i landet. Det viktigste skillene mellom bronse og jern, var at jern var et materiale som fantes naturlig her og som ikke krevde store investeringer å anskaffe. Jern var også et mye hardere materiale enn bronse, og derfor mye mer funksjonelt til bruksgjenstander. De fleste flintredskapene som hadde vært i bruk fra steinalderen ble nå byttet ut med tilsvarende redskaper av jern.

På enkelte områder har imidlertid flinten som bruksmateriale blitt videreført opp til moderne tid. Flint er effektivt til ildslagning sammen med jern eller stål (ildflint). Flint ble dessuten brukt som antenningsmekanisme på geværer frem til 1700-tallet (flintbørser).

Les flere artikler

Kleberkar og øks av jern fra vikingtid funnet ved Torshov i Gjerdrum.

Kleberstein

27.12.2016

Les hele artikkelen

Villashaugen i Ullensaker.

Gravhauger

27.12.2016

Les hele artikkelen

Smedredskaper funnet i en grav fra jernalder i Kviteseid, Telemark.

Jernaldersmeden

13.12.2016

Les hele artikkelen

En spydspiss og en øks av jern funnet som løsfunn ved Kyken i Ullensaker

Jern

13.12.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet