1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Dateringer

Å datere noe, vil si å finne ut hvor gammelt noe er. Innenfor arkeologien kan man dele metodene som brukes til å tidfeste ting inn i to: Absolutt datering og relativ datering.

Absolutt datering

Her brukes forskjellige metoder som gir klare årstall. Den mest kjente og mest brukt av disse er radiokarbondatering (C14-datering). Denne metoden kan brukes på alt som finnes i verden som en gang har vært levende, for eksempel planter, trær, dyr, fisk, mennesker osv. Alt som er eller har vært levende kaller vi organisk materiale. Alt levende tar opp i seg et radioaktivt stoff som heter karbon 14. Mens planten, dyret eller mennesket lever vil mengden av dette stoffet holde seg konstant lagret, men i det organismen dør stopper det også å ta opp karbonstoffet. Vi vet at karbon 14 har en fast nedbrytningstid, hvilket vil si at i løpet av ca. 5700 år vil mengden karbon være halvert. Ved å finne ut hvor mye karbon 14 som er igjen i materialet som undersøkes, kan man derfor se nøyaktig hvor gammelt det er.

 Den radioaktive strålingen fra atmosfæren som gjør at alle har karbon 14 i seg, har ikke vært helt konstant gjennom tidene. Dette har medført at jo eldre prøvene er, jo større sjanse vil det være for at dateringene er uriktige. For å rette opp dette, har forskere funnet ut at om man sammenligner karbondateringene med årringer i trær (dendrokronologi), så kan man få nøyaktige dateringer så langt tilbake som 11 000 år. Arkeologene kaller denne korrigerte dateringen for «kalibrert datering». Dette har hatt mye å si for å bestemme viktige perioder i vår forhistorie. Blant annet kan man nå si at vi i Norge begynte å dyrke jorda 900 år tidligere enn vi før hadde trodd (fra ca. 3000 f.Kr til 3900 f.Kr), omtrent samtidig som man tok opp jordbruket i for eksempel Danmark.

Relativ datering

Dette er metoder som benyttes for å finne ut om noe er eldre eller yngre enn noe annet. For å finne ut av dette bruker arkeologer flere metoder. De vanligste er typologi, stratigrafi og strandlinjer.

Typologi går i hovedsak ut på tanken om at utviklingen går fra det enkle til det kompliserte. For eksempel dersom man ser på flere gjenstander av samme type, eksempelvis en spenne, er tanken at en spenne som ser veldig enkel ut er eldre enn en spenne som har masse mønster og som ser vanskeligere ut å lage.

Stratigrafi går ut på at dersom noe ligger oppe på noe annet, så må det øverste være yngre enn det under. For eksempel om arkeologer finner en kniv av jern i bakken, og graver videre nedover for så å finne en pilspiss, så vet de at pilspissen er eldre enn kniven.

Strandlinjedateringer går ut på å se hvor ting er funnet i terrenget, og deres høyde over havet i dag. Bakgrunnen er at under siste istid lå det is over hele Norge, men ca. 10 000 år f.Kr begynte isen å smelte. Når tyngden av isen forsvant, begynte landet svakt å heve seg. Den eldste steinalderboplassen i Akershus ligger på Durud i Enebakk på hele 190 m over havet, og på Stunner i Ski på 165 meter over havet. I eldre steinalder har disse boplassene ligget ved vannkanten. Dette sier litt om hvor mye landet har hevet seg på tusenvis av år. Det er blitt lagd oversikter over hvor høyt strandlinjen var på de ulike periodene i forhistorien. Dersom en steinalderboplass ligger på ca 35 meter over havet i dag, vet vi at den ikke kan høre til den eldste delen av steinalderen ettersom den da ville ha vært under vann.

Litteratur:
2004 Myhre, Bjørn.
Gård og bosetning i eldre jernalder. Før Norge ble Norge. Fra istid til jernalder, red. Einar Østmo, s. 90-101. Schibsted Forlagene. Oslo.

2005 Østmo, Einar og Lotte Hedeager (red.)
Arkeologisk leksikon. Pax Forlag. Oslo.

Les flere artikler

Kleberkar og øks av jern fra vikingtid funnet ved Torshov i Gjerdrum.

Kleberstein

27.12.2016

Les hele artikkelen

Villashaugen i Ullensaker.

Gravhauger

27.12.2016

Les hele artikkelen

Smedredskaper funnet i en grav fra jernalder i Kviteseid, Telemark.

Jernaldersmeden

13.12.2016

Les hele artikkelen

En spydspiss og en øks av jern funnet som løsfunn ved Kyken i Ullensaker

Jern

13.12.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet