1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Arkeologiske feltmetoder

Det benyttes forskjellige arkeologiske metoder avhengig av hva slags terreng og område som skal undersøkes. Hovedoppgaven ved arkeologisk registrering er å se om det finnes kulturminner som vil bli berørt av moderne utbygging og omregulering av et område.

Sjakting og flateavdekking

Denne metoden blir i hovedsak benyttet på områder hvor det har vært dyrket mark ettersom man bruker gravemaskin. Det har også i økende grad blitt foretatt sjakting i skogsterreng, men da må skogen prepareres og ryddes før selve avdekkingen kan finne sted. Sjaktemetoden brukes som forundersøkelser for å se om det finnes arkeologiske spor.

Ved hjelp av gravemaskin avdekkes det striper på ca. 3 m bredde og varierende lengde. Dybden på sjaktene vil variere med dybden på matjorda. Matjordslaget fjernes maskinelt, slik at arkeologen tydelig kan se den naturlige undergrunnen. Ved å se på endringer i farge og konsistens, samt ansamlinger av stein og kull, vil det være mulig å finne spor etter tidligere tiders aktiviteter. Det er hovedsakelig spor fra tidligere bosetninger som man finner på denne måten, og da spesielt fra den delen av forhistorien da man begynte å bruke stolpebygde hus og nedgravde ildsteder og kokegroper. De aller fleste sporene som blir funnet på denne måten kan dateres til jernalderen.

Flateavdekking består i prinsipp av samme metode som sjakting, men i steden for striper er det hele områder som avdekkes. På denne måten vil det være enklere å få oversikt over stolpehull, ildsteder og kokegroper, slik at man kan sette dem i system og komme med tolkninger. Flateavdekking blir i hovedsak benyttet på arkeologiske utgravninger, og ikke på registreringsnivå.

Steinalderstikking (prøvestikk)

En metode hovedsakelig benyttet under arkeologisk registrering, primært på områder med potensiale for steinalderfunn. Arkeologen ser an områder i terrenget hvor man kan ha bosatt seg i steinalder. En viktig pekepinn er høyden over havet. I Akershus er det funnet steinalderboplasser så høyt som 190 moh. De fleste steinalderboplasser ligger imidlertid lavere enn dette, helt ned mot ca. 25 moh. Når man begynner med jordbruk, ca. 4000 f.Kr., blir ikke boplassene primært strandnære, og det er tilgang til lettdreven jord som er lokaliseringsfaktoren.

Les flere artikler

Kleberkar og øks av jern fra vikingtid funnet ved Torshov i Gjerdrum.

Kleberstein

27.12.2016

Les hele artikkelen

Villashaugen i Ullensaker.

Gravhauger

27.12.2016

Les hele artikkelen

Smedredskaper funnet i en grav fra jernalder i Kviteseid, Telemark.

Jernaldersmeden

13.12.2016

Les hele artikkelen

En spydspiss og en øks av jern funnet som løsfunn ved Kyken i Ullensaker

Jern

13.12.2016

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet