1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Høyspentkabel på Blaker 2018

I forbindelse med etablering av høyspentkabel i bakken ved Blaker, ble det høsten 2018 funnet to lokaliteter med spor fra steinalder, bronsealder og jernalder.

Undersøkelsesområdet og kjente funn i nærheten

Traseen til høyspentkabelen gikk over flere gårder, hovedsakelig i dyrket mark og i skog. Den strakk seg fra Trafostasjonen ved Blakervegen/Eidsvegen i nordøst til Tertittbanen ved Søndre Fossum i sørvest.

Området er rikt på kulturminner fra jernalder. Særlig på Foss nordre ved Blaker kirke er det registrert og undersøkt mange kulturminner av typen bosetningsspor og gravminner, alle fra perioden bronsealder eller jernalder. Det er også mange gjenstandsfunn fra nærområdet og de berørte gårdene som kan føres tilbake til bronsealder, jernalder og middelalder.

Funn

Under kabelsjaktingen ble det påvist to kulturminnelokaliteter i dyrket mark. Den ene lokaliteten ble funnet på Foss søndre, på samme platå som Blaker kirke, og består av to fotgrøfter (rester etter gravhauger), åtte stolpehull og to mulige dyrkningslag. Fotgrøftene er sannsynligvis fra jernalderen, men trekull fra et snittet stolpehull er 14C-datert og viser at stolpehullet har vært i bruk i perioden ca. 2600-2400 f. Kr (yngre steinalder).

Den andre lokaliteten ble funnet på Fossum nordre, og består av en enkeltliggende kokegrop som ble gravd ut og dokumentert. Kull fra kokegropen er blitt 14C-datert, og viser at den har vært i bruk i perioden ca. 1300-1100 f. Kr. (eldre bronsealder).

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet