1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk
Akershus fylkeskommune er fra 01.01.2020 en del av Viken fylkeskommune. Disse nettsidene oppdateres ikke. Se oppdatert informasjon om fylkeskommunen på www.viken.no

Sørumsbåten

Sørumsbåten - Norges eldste stokkebåt

Bakgrunn

I 1995 fikk Norsk Sjøfarstmuseum beskjed om at det var funnet en stokkebåt i Glomma. Vannivået var da såpass lavt at det var mulig for arkeologer å undersøke båten nærmere.

Det å finne en stokkebåt var ikke noe fantastisk i seg selv, da det er funnet en rekke stokkebåter på Østlandet gjennom årenes løp. Stokkebåter er brukt helt opp til 1900-tallet, og de aller fleste som blir funnet og datert kan føres tilbake til etterreformatorisk tid (etter 1537), hvilket vil si at de ikke er automatisk fredete. Man har imidlertid flere eksempler i Danmark på at de kan være svært gamle. Den eldste kjente stokkebåten i Skandinavia er fra Tybrind Vig i Danmark og er hele 6000 år gammel.

Arkeologene tok turen ut til stokkebåten i Sørum for å ta ut treprøve fra båten for å få en datering på den. Overraskelsen var stor når resultatet fra prøven var klar: båten var over 2000 år gammel og kunne føres tilbake til den eldste delen av norsk jernalder som kalles førromersk jernalder (ca. 500 ? 0 f.Kr.). Med dette er stokkebåten den eldste daterte båten i Norge.

Hva er egentlig en stokkebåt?

En stokkebåt er en trestamme som er uthult og som er benyttet som båt. Man har funnet ut at stokkebåten i Sørum antagelig er blitt hugget ut med en holkøks. Dette er en øksetype som vi har funnet flere eksemplarer på av bronse her i Akershus. Den som er blitt benyttet til å lage stokkebåten er imidlertid høyst sannsynlig av jern, som tåler mye mer enn bronse.

Vi har svært lite informasjon om førromersk jernalder her på østlandet, så den informasjonen vi har om redskapsbruk fra denne delen av jernalderen har vi i stor grad hentet fra Danmark hvor de har mye mer funn fra denne perioden.

Utgravningen av stokkebåten

Utgravningen av stokkebåten fant sted i 1997 da vannet var såpass høyt at hele båten lå under vann. Dette var nødvendig for å beskytte båten mest mulig ettersom deler av trevirket var helt mykt og veldig skjørt. Man fikk fraktet båten langs Glomma til Fetsund Lenser, hvor den ble tatt opp av vannet og fraktet til Norsk Sjøfartsmuseum for å dokumenteres og konserveres. På museet ble båten tegnet, fotografert og tatt avstøpning av.

En båt av tre som har ligget lenge under vann, må behandles med stor forsiktighet når den tas opp av vannet. Grunnen til dette er at den ellers kan begynne å råtne veldig fort. De som er flinkes til å ta vare på gamle ting av tre, er danskene. De har nemlig lang erfaring med å finne tre i myrer og under vann. Det ble derfor bestemt at stokkebåten skulle sendes til Danmark for å gjøre den klar til å stilles ut i Norge. Men dette har vært en lang prosess som vart over åtte år. Her i Norge måtte stokkebåten først ligge i flere år i forskjellige vannbad med ulike stoffer som skal hjelpe trevirket til å bli bra igjen. Til slutt måtte båten i en egen maskin som de har i København for å fjerne all fuktighet i treet, slik at den ikke vil råtne videre. Først når dette var ferdig, var båten klar for å bli stilt ut på Norsk Sjøfartsmuseum i 2005.

Det er blitt bygd en kopi av stokkebåten fra Sørum. Det som er spesielt med denne kopien, er at man kun har brukt like redskaper som man brukte i førromersk jernalder. Man har med andre ord forsøkt å lage en helt lik båt, med akkurat de samme materialene og redskapene som man hadde den gangen stokkebåten først ble bygd. Man fant ut at jernaldermenneskene hadde vært dyktige til å jobbe med tre, for det var vanskelig å få uthult eikestammen slik at den så ut som Sørumsbåten gjorde. 11. juni 2004 kunne de ta kopien ut på en padletur. Man oppdaget da at stokkebåten kunne fint padles med ni voksne menn ombord.

Stokkebåten fra eldre jernalder kan ses utstilt på Norsk Sjørfartsmuseum i Oslo.

Litteratur:

2005 Arisholm, Torstein og Pål Nymoen (red).
Stokkebåter. Nytt om Sørumsbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn. Norsk Sjøfartsmuseum. Skrift nr. 49. Oslo.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet