1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Husebyfeltet gang- og sykkelvei

Høsten 2018 ble det funnet en lokalitet med bosetnings- og aktivitetsspor fra jernalder på gården Huseby.

Undersøkelsesområdet og kjente kulturminner

Den arkeologiske registreringen omfatter en planlagt  gang- og sykkelvei på Huseby i Sørum kommune. Det undersøkte området ligger i dyrket mark, rett sør for tunet på gården. Det er kjent mange gravminner fra jernalder i nærområdet. I dyrket mark er det avdekket flere lokaliteter med kokegroper, og andre bosetning- og aktivitetsspor fra jernalder. I tillegg er det funnet en stor mengde gjenstander fra jernalder og middelalder. Sørum middelalderkirke ligger også i nærheten. Det gamle navnet på Sørum var Suderheim. På slutten av 1300-tallet var Suderheimsætten de mektigste i Norge, og var direkte knyttet til kongehuset. Ætten eide hundrevis av gårder og bruk i Norge, på Shetland og i Sverige.

Funn

Lokaliteten ligger sør for tunet på Huseby på en flate i dyrket mark, øst for Haldenveien og sør for gårdsveien inn til Prestenga. Her ble det funnet ti kokegroper, fem stolpehull og en fotgrøft fra en utpløyd gravhaug.  Dateringen er vurdert til jernalder ut i fra typen strukturer og andre kulturminner i nærområdet.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet