1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Rånåsfoss

Høsten 2017 det foretatt arkeologisk registrering i utmarka ved Rånåsfoss som avdekket spor etter jordbruk tilbake til jernalder.

Bakgrunn for registreringen av automatisk fredete kulturminner er regulering av utmarksområde ved Rånåsfoss på Sandnæs gnr. 115 og Svarstad gnr. 118 i Sørum kommune. Reguleringsområdet består av et utmarksområde hvor det i dag er skogsdrift og turstier.

Kjente funn i nærområdet

Det er kjent flere arkeologiske funn fra gården Svarstad, men selve gården ligger så langt unna reguleringsområdet at disse funnene ikke har sammenheng med denne registreringen. Nærmeste automatisk fredete kulturminne i nærheten av planområdet er en gravrøys fra bronsealder/jernalder som ligger 700 meter nordvest for planområdet, på vestsiden av Glomma og med utsikt ut over elven.

Det er tidligere registrert en rydningsrøyslokalitet fra etterreformatorisk tid, ca. 300 meter nord for planområdet.

Funn fra registreringen 2017

I et område som i dag brukes til skogsdrift på Svarstad, ble det funnet steingjerder, rydningsrøyser og dyrkningslag. To av gjerdene ligger langs eiendomsgrenser, og har nok fungert som grensegjerder i tidligere også. Gjerdene og rydningsrøysene er definert som etterreformatoriske kulturminner, og altså ikke fredet. I et område med et større og flere mindre masseuttak, ble det avdekket dyrkningslag i et prøvestikk. Analyser fra kullprøve hentet fra dyrkningslaget, viste at området har vært dyrket siden yngre jernalder. 

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet