1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Hogset

I forbindelse med ny spillvannsledning på Kjølstad ble det høsten 2016 dokumentert flere hulveier i et skogsområdet langs Blakerveien.

Kulturminner i nærområdet

Traseen for ny spillvannledning ligger i dyrket mark sør og vest for Blakerveien. I boligfeltet Hogsetgrenda øst for søndre del av traseen er det kjent en gravhaug fra jernalder. Rett i nærheten av gravhaugen er det funnet en skafthullsøks fra yngre steinalder. På østsiden av Blakervegen er det tidligere påvist kokegroper.

Funn

Det ble ikke påvist kulturminner innenfor tiltaksområdet. Det ble derimot påvist fire hulveier i skogsbeltet mellom dyrket mark og Blakervegen. Lokaliteten består av fire hulveier: to brede parallelle hulveier og to smale hulveier.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet