1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Sørumsand idrettspark

I forbindelse med regulering av Sørumsand idrettspark ble det i desember 2006 foretatt arkeologiske forundersøkelser som avdekket et aktivitetsområde fra jernalder-middelalder.

Undersøkelsesområdet og kjente kulturminner

Planområdet besto av fotballbaner, en idrettshall, et klubbhus, en parkeringsplass og et jorde med dyrket mark, som ble undersøkt med maskinell sjakting.

Det var flere kjente kulturminner i nærområdet fra før. I 2001 ble det foretatt en kulturminneregistrering i forbindelse med reguleringsplan for Vestbyfeltet-Sør 1 der det ble dokumentert bosetningsspor, dyrkningsspor, veifar og kullfremstillingsanlegg. Det er også kjent et gravfelt fra jernalder i nærområdet.

Funn

Under kulturminneregistreringen på Sørumsand idrettspark ble det funnet en automatisk fredet lokalitet i form av et bosetnings/aktivitetsområde. Dette kulturminnet besto bl.a. av kokegroper, mulige stolpehull, et mulig veifar og andre strukturer som ikke kunne funksjonsbestemmes. Mesteparten av strukturene lå konsentrert til jordets høyeste og flateste, øst-vest orienterte midtparti. Det ble også gjort et gjenstandsfunn av jern som muligens kan være en del av en nøkkel.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet