1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Ausenfjell 2015

Høsten 2015 ble det foretatt arkeologisk registrering av Ausenfjell som avdekket en tjæremile, dyrkningsspor og to hulveier.

Planområdet strekker seg fra Haldenvegen/Tretjerndalsvegen i nord, sørover mellom kraftverket og Ausenfjellet industriområde og videre over Hellefjellet lengst sør. I planområdet inngår dyrket mark i nord og utmark i sør.

Tidligere kjente funn

Det var ingen kjente kulturminnelokaliteter innenfor planområdet. Det er imidlertid funnet flere gjenstandsfunn på de berørte gårdene. Det er i forbindelse med utgravning på gården Yssen søndre sør for Riksvei 171 gjort funn av brent leire, samt tatt inn noen kullprøver fra et kulturlag, en grop og en kokegrop. Til Kulturhistorisk museum er det fra Ausen nordre levert inn en rekke gjenstander fra slutten av yngre steinalder-bronsealder samt en jernøks fra middelalder.

Arkeologisk registrering i 2015

Det ble til sammen registrert et automatisk fredet kulturminne og seks nyere tids kulturminner, alle i utmark. Det automatisk fredete kulturminnet er en tjæremile fra middelalder (1400-tallet). Det er funnet tre dyrkingsflater, to hulveier og et veifar, alle sannsynligvis fra nyere tid.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registeringen her.

 

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet