1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Monserudpensen

I forbindelse med ny vann- og avløpsledning mellom Bruvollen og krysset Tertittvegen/Sørligveigen, ble det i oktober 2014 funnet bosetningsspor fra eldre jernalder.

Planområdet

Det undersøkte området strakk seg ca. 600 m i dyrket mark langs Tertittvegen.  Togsporene til museumsjernbanen Tertitten ligger kun 200 meter fra det undersøkte området.  

Tidligere funn på gården

De arkeologiske funnene ble gjort på gården Fossum. Det er tidligere levert inn steinøkser fra gården som kan føres tilbake til yngre steinalder og bronsealder (ca. 4000 f. Kr - 500 f. Kr), som indikerer tidlig bosetning i området. 

Arkeologiske funn

Det ble funnet to lokaliteter under registeringen: En kokegropslokalitet med tre kokegroper datert til folkevandringstid (ca. 400 - 600 e. Kr), og en grop med ukjent funskjon - mest sannsynelig en rest etter et ildsted.

Begge lokalitetene ble gravd ut som ledd i en utvidet registering. Det vil si at funnene ble ferdig arkeologisk undersøkt allerede i registeringsprosessen.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.


Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet