1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Kloakksanering i Sørum 2012

Sommeren og høsten 2012 ble det foretatt omfattende kulturminneregistrering i Sørum i forbindelse med opprydding i spredt avløp.

Bakgrunnen for registreringen av automatisk fredete kulturminner er prosjektet «Opprydding i spredt avløp» i Sørum kommune. Sommeren og høsten 2012 ble det foretatt en kulturminneregistrering på alle eiendommer hvor det var gitt eller kan bli gitt et kommunalt pålegg om utbedring av privat anlegg eller tilknytning til kommunale kloakkanlegg.

Kulturminneregistreringen ble foretatt i perioden april - august 2012. De berørte eiendommene ble undersøkt ved hjelp av overflateregistrering. Til sammen åtte nye lokaliteter ble funnet.

Kulturmiljøet i Sørum

Kommunen har flere fra før kjente kulturminner. Blant bygdas mange storgårder var Suðrheimr (Sørum) sete for en av de fremste norske middelalderætter. Sørum kirke som ligger like sør for Lørenfallet, er en middelalderkirke i stein, likeledes Frogner kirke i vest. Ved Blaker ligger Blaker skanse. Museumsjernbanen Tertitten drives på den 3,3 km lange strekningen Sørumsand-Fossum i sommermånedene, også i forbindelse med jul og nyttår (del av den tidligere 56 km lange Aurskog-Hølandsbanen). Norges eldste kjente båt, Bingenbåten, ble 1998 hevet fra Glomma ved munningen av Rømua. Denne 11 m lange stokkebåten i eik fra ca. 170 f. Kr. står nå på Norsk maritimt museum på Bygdøy.

Registreringen i 2012

I løpet av sommeren 2012 ble det totalt registrert åtte nye kulturminner i Sørum. Disse er datert typologisk til jernalder og/eller middelalder og er kulturminner med høy formidlingsverdi og høyt potensiale for å gi ny kunnskap til publikum. Disse lokalitetene ble funnet på grunnen til gårdene Bingen, Imshaug, Blakersund, Indgjærd, Foss og Jødal. Kulturminnene kan dateres til jernalder - middelalder, og består av to hulveier, en kullgrop, to gravhauger, to kokegroper, og et funnsted for øks.

I tillegg ble 16 tidligere kjente kulturminnelokaliteter på berørte eiendommer kontrollregistrert.

 Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet