1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Haugtun skole

I forbindelse med arkeologisk registrering på deler av Huseby lille i Sørum i 2004, ble det funnet bosetningsspor og graver fra jernalderen på Haugtun.

Kulturmiljøet ved Haugtun

Haugtun ligger i et området hvor det fra før av er kjent en rekke gravminner fra jernalder. I forbindelse med utvidelsen av Haugtun skole i 1997, foretok Oldsakssamlingen en arkeologisk utgravning av tre kokegroper ca 25 m sør for funnområdet. Kokegropene ble datert til eldre jernalder, henholdsvis til romertid og folkevandringstid. I tillegg er det fra før kjent flere gravhauger rett nordvest for funnstedet. Potensialet for flere funn var derfor stort.


Arkeologiske funn

Den arkeologiske registreringen ble utført med maskinell sjakting, der matjordslaget blir fjernet slik at spor fra tidligere bruk kommer frem. Undersøkelsen avdekket minst to utpløyde gravhauger (fotgrøfter), 13 stolpehull, 20 kokegroper og 25 andre strukturer relatert til jernalder-bosetting og gravplass på stedet. I tillegg ble det funnet en armbrøst fra middelalderen. Stolpehullene indikerer at det kan ha stått et eller flere hus på stedet.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Arkeologisk utgravning av lokaliteten i 2005

I mai 2005 foretok Kulturhistorisk museum en utgravning av lokaliteten. Matjordslaget i hele området ble fjernet slik at alle strukturer ble synlige og kunne settes i kontekst til hverandre. Til sammen ble det funnet 148 stolpehull, 23 kokegroper/ildsteder, 44 kulturlag, 19 groper med ukjent funksjon og en smie/reduksjonsovn.

Undersøkelsen viste at det har stått minst to hus, på henholdsvis 9 og 10 meter, innenfor det avdekkede området. Hus I er datert til førromersk jernalder, mens hus II er datert innenfor yngre bronsealder-førromersk jernalder. Funnet av en smie/reduksjonsovn i tillegg til flere større områder med brent leire/myrmalm rett ved hus II kan indikere at dette huset har hatt en annen funksjon enn bolig. Både tilstedeværelsen av myrmalm og et enkelt glødeskall tyder på at det er blitt utvunnet ogbearbeidet jern på stedet.

Ildsteder og kokegroper lå spredt på hele lokaliteten og har fått spredte dateringer fra yngre bronsealder til høymiddelalder. Dette gir en indikasjon på at området har vært aktivt brukt gjennom store deler av forhistorien.

Du finner rapporten fra den arkeologiske utgravningen her.

 

 

 

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet