1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Sørum skole

Ved Sørum skole ble det i 2006 gjort store mengder bosetningsfunn fra jernalderen.

Kulturmiljøet ved Sørum skole

Planområdet ligger tett inntil Sørum skole, i dyrket mark på Sørumsletta. Jordbruksflaten anses for å ha den beste matjorda i kommunen. Fra den flate sletta er det vid utsikt mot sør, sørvest og vest. Ca 300 meter øst for funnstedet ligger et skogholt med tre gravfelt og oldtidsvei. Rømua renner i underkant av en kilometer mot vest, Glomma i overkant av en og en halv kilometer mot sør.

Man var klar over at det var stort potensiale for arkeologiske funn i området. I 2001 ble det foretatt arkeologiske registreringer i form av maskinell sjakting, 10 meter vest/nordvest for dagens undersøkte område. Denne undersøkelsen resulterte i funn av et bosetningsområde fra jernalder og løsfunn av bronsefragmenter. Funnene fra dette bosetningsområdet ligner de nye funnene fremkommet under registreringen i 2006, og hører trolig sammen med disse.

Nye arkeologiske spor

Funnene på lokaliteten ved Sørum skole er tolket som bosetningsspor fra yngre jernalder. Ingen av strukturene er radiokarbon-datert. Det store antallet strukturer (701) innenfor et relativt lite område (omlag 70 x 150 meter) er det som gjør lokaliteten spesiell. Satt i sammenheng med de tidligere registrerte funnene fra 2001, er lokaliteten sannsynlig del av et mye større fornminnekompleks. Av funnene er det overvekt av stolpehull, hvilket indikerer at det har vært flere bygninger som har vært oppført på denne sletta gjennom forhistorien. Det er også funnet 24 kokegroper / ildsteder. Fire strukturer er tolket som flatmarksgraver ut i fra form og funn av gjenstander. I den ene ble det funnet et stort, sort skiferbryne. Av de mer spesielle funnene er en mulig fibula (spenne), en glassklump, ubrente bein, og fragment av tetningsring til leirkar. Det er funnet fire ulike typer keramikk, fra rødlig grov- og finmagrede (kvartsmagrede) skår, til sorte tykke og tynne skår som også er kvartsmagrede.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet