1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Bingenveien sykkelsti

I forbindelse med regulering til gang- og sykkelsti til Sørum skole på Aalgaard i Sørum kommune, ble det sommeren 2009 foretatt kulturminneregistrering langs Bingenveien.

Et kulturlandskap med stor tidsdybde

Trasèen som ble undersøkt, ligger i et kulturlandskap med stor andel av forhistoriske bosetningsspor i form av kokegroper, stolpehull, ildsteder og nedgravninger av ulike typer. Blant annet ble det under arkeologisk registering ved Sørum skole i 2001 og 2007 funnet en usedvanlig stor tetthet bosetningspor og mulige graver fra jernalderen. Det var derfor ikke en stor overraskelse når arkeologene fant en kokegrop og en nedgravning fra førromersk jernalder (perioden 500 - 0 f. Kr). Samtlige funn bør ses under ett som del av et felles aktivietsområde.

Alt i alt vitner funnene som er gjort i dette området om at det har bodd mennesker i denne delen av Sørum i svært lang tid, fra vår eldste jernalder og opp til i dag.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet