1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Armoen masseuttak

I forbindelse med arkeologisk registrering av Armoen masseuttak i august 2011, ble det funnet et fangstanlegg for elg.

Bakgrunn for registreringen

Bakgrunn for registreringen, var regulering av Armoen masseuttak for tilrettelegging av massetak som også innbefatter støyvoll med transport av masser og snødeponi. Selve registreringen fant sted i august 2011.

Natur- og kulturområdet ved Armoen

Terrenget innenfor plangrensen, omkring Armoen masseuttak, består i vest og nord av større skogsbevokste flater (ca.175 moh). Det er fra før av registrert flere automatisk fredete kulturminner i nærområdet omkring planområdet - deriblant et par gravminner fra jernalder.

Den arkeologiske registreringen

Planområdet ble undersøkt ved hjelp av overflateregistrering, hvilket vil si at man ser etter kulturminner som er synlige i skogsterrenget. Det ble funnet fire fangstgroper i sørvest i planområdet, øst for Fylkesvei 171 og vest for Armoen masseuttak. Det ble tatt kullprøve av to av fangstgropene som viste at gropene hadde blitt lagd en gang i henholdsvis vikingtid og senmiddelalder.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet