1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Sørumsand - Monsrudveien

September 2008 ble det foretatt arkeologiske forundersøkelser langs RV 171 mellom Monsrud og Sørumsand. Bakgrunn for registreringen var regulering av gang- og sykkelvei.

Gang- og sykkelsti

Planområdet løper langs RV171s sør-og østkant og utgjøres i hovedsak av dyrket mark. Området strekker seg fra Lillejordet ved avkjørselen til Monsrud i vest til rundkjøringen i søndre del av Sørumsand sentrum.

Et rikt kulturlandskap

Slettene i Sørum har vært ettertraktede jordbruksområder i forhistorien. Antallet gravhauger i nærområdet synliggjør dette. Det er en særlig konsentrasjon av disse i områdene omkring de to Husebygårdene - henholdsvis på nordre og søndre side av Glomma. Det er registrert en gravhaug fra jernalderen  omkring 100 meter nord for planområdet på Lillejordet. Haugen ligger på en åkerkam med god utsikt til Monsrudbekken samt det gamle veifaret i øst. Det er registrert to gravminner fra jernalder på matrikkelgården hvor kokegropfunnet er gjort. Potensialet for flere funn var derfor stort.

Arkeologiske spor

I løpet av registreringen i 2008 ble det funnet en lokalitet bestående av til sammen tre kokegroper og en nedgravning. Lokaliteten ble funnet ved maskinell sjakting i dyrket mark. Funnene er C14 datert til eldre jernalder, fra overgangen førromersk jernalder-romertid til overgangen romersk jernalder-folkevandringstid (50 f. Kr. - 410 e. Kr.).

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet