1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Foss nordre

I forbindelse med oppføring av ny driftsbygning på Foss nordre i Sørum kommune ble det høsten 2009 funnet bosetningsspor fra eldre jernalder.

Foss nordre

Det undersøkte området ligger like sør for Blaker kirke i bakkant av husene rundt tunet på Foss nordre. I øst ligger et større område med dyrket mark som avskjæres i nordøst-sørvestlig retning av innkjørselen til Foss søndre. I nord og vest ligger eksisterende gårdsbygninger. I sørvest ligger en mindre hage. Planområdet ligger på omkring 140 moh og har vært dyrket inntil nylig.

Rikt kulturhistorisk område

Slettene i Sørum har vært ettertraktede jordbruksområder i forhistorien. Løsfunn av økser fra yngre steinalder samt antallet gravhauger i nærområdet synliggjør dette. Det er en særlig konsentrasjon av disse i områdene omkring de to Husebygårdene - henholdsvis på østre og vestre side av Glomma. Planområdet ligger omkring en kilometer øst for det store gravfeltet ved den østlige Husebygården.

Arkeologiske funn

Ved den arkeologiske registreringen i 2009 ble det funnet en lokalitet med bosetingsspor form av kokegroper, stolpehull, nedgravninger og dyrebein. En av kokegropene ble datert tilbake til  romertid (ca. 200-tallet).

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet