1. Hopp til innhold
  2. Hopp til meny
  3. Hopp til hurtigsøk

Asak søndre

I forbindelse med graving til ny vann og kloakkledning på Asak søndre, ble det i 2008 foretatt arkeologisk registrering på gården.

Kulturmiljøet ved Asak

Det er funnet flere kulturminner i området rundt Asak søndre, men bare ett løsfunn på selve gården, nemlig en skafthullsøks fra yngre steinalder/eldre bronsealder som ble funnet under pløying av jordet i 1951. I området rundt er det funnet to veifar og en bro med uviss datering samt et kokegropfelt fra jernalder. Det va derfor stort potensiale for flere arkeologiske funn i omrdået.

Arkeologisk registrering på Asak søndre

Under registreringen i 2008 ble det funnet en lokalitet med fire kokegroper. Kokegropene lå rett ved den nedlagte og fjernede Vesterskaun skole. Kullprøver fra tre av kokegropene ble analysert, og resultatet viser at de har vært i bruk i perioden 400-340 f. Kr. (førromersk jernalder) , 120 til 260 e. Kr. (romersk jernalder) og 340 til 540 e. Kr. (overgangen mellom romersk jernalder/folkevandringstid). Med andre ord spres de i tid over store deler av eldre jernalder.

Det ble også funnet del av en skiferbryne under registreringen. Brynen er fra jernalder eller middelalder, og ble funnet rett under dyrkningslaget i sjakten.

Du finner rapporten fra den arkeologiske registreringen her.

 

Les flere artikler

Kabelsjakting i Sørum.

Graving av høyspentkabel i Sørum

04.11.2019

Les hele artikkelen

Oversiktsbilde av området som ble sjaktet med Varsjøen i bakgrunnen.

Vann- og avløpsanlegg ved Varsjø

10.04.2019

Les hele artikkelen

Dyrkningsspor i form av en åkerrein, datert til eldre jernalder.

Blaker barnehage 2018

03.04.2019

Les hele artikkelen

Kabelsjakting på Blaker. Et stolpehull er rensket frem.

Høyspentkabel på Blaker 2018

20.03.2019

Les hele artikkelen

Fant du det du lette etter på denne siden?

Ja Nei

Trykk send-knappen for å registrere din tilbakemelding. Det er valgfritt å legge til en melding. Dersom du ønsker svar på henvendelsen din, kan du også legge inn din epostadresse, så tar vi kontakt med deg.

Fyll ut skjemaet